Учителят Дзин Син имал за задача да отгледа боен петел за самия цар. След няколко дни владетелят се поинтересувал дали птицата вече може да влезе в битка. Учителят обаче отвърнал, че петелът не е готов още, тъй като се държи наперено и бързо го обзема ярост.

След още десетина дни господарят пак се поинтересувал от пернатия си войн. И сега отговорът на Дзин Син бил отрицателен:

- Не е готов да влезе в битка. Все още държи да демонстрира превъзходството си и гледа гневно.

Още десет денонощия се минали. Владетелят отново задал същия въпрос. Този път обаче Дзин Син отвърнал окуражаващо:

- Да, господарю, петелът вече е почти готов да влезе в битка. Ако около него изкукурига друг петел, той не му обръща внимание. Той не трепва и дори изглежда като скулптура, а не като живо същество.

Неговата жизнена сила вече е усъвършенствана. Останалите птици не ще имат смелостта да премерят сили с него. Виждайки го, ще се втурват да бягат.