Било приятен пролетен ден. По едно високо черешово дърво с голяма зелена корона, започнал да се изкачва един охлюв. Цветовете на черешата били бели, красиви, аромат се носел от тях. 

Врабчета от близкото дърво видели охлюва и започнали да му се присмиват.

Без да спира, охлювът им отвърнал:

– Сега виждам, че това дърво цъфти обилно, което означава, че и плодовете по него ще бъдат много. И когато стигна до върха му, там вече ще има череши.