Казват, че акулите трябва постоянно да плуват, защото иначе ще умрат. Всъщност тази максима не важи за всички видове акули, припомня Live Science.

Като останалите риби, акулите "дишат" чрез своите хриле, които са дихателни органи подобни на нашите бели дробове. Водата минава през мембраните на хрилете и малките кръвни телца извличат от нея кислород. Въглеродният двуокис също минава през кръвта на акулата и се изхвърля извън тялото през хрилете.

Но начинът, по който акулите усвояват водата през хрилете си зависи от вида.

Някои акули и особено онези, които не са активни плувци, дишат като изпомпват водата през устната си кухина. При тях устните мускули активно изтеглят водата в устата и през хрилете като по този начин позволяват на акулите да дишат докато са неподвижни. Тези акули също така имат големи дихателни отвори под очите, които позволяват на акулата да приема вода, когато е заровена под пясъка на морското дъно.

При други видове вентилацията става когато акулата плува много бързо с отворена уста. Някои акули като тигровата акула, могат да превключват между двата вида дишане според това колко бързо плуват в даден момент. Именно тези акули, които се нуждаят от бързо придвижване във водата са дали основите на мита "плувай или умри". Това са видове, които са загубили както способността, така и необходимата анатомия да изпомпват водата през устната кухина. Те наистина биха умрели от липсата на кислород, ако спрат да плуват.