Има насекоми, които знаят с точност кой стои срещу тях. Учените отново потвърдиха, че много от тях, например осите и медоносните пчели, могат да идентифицират лица – също като хората, и не само това – ами и да ги запомнят.  

Известно е, че насекомите се ориентират с помощта на ароматни вещества и феромони и се разпознават взаимно. Науката обаче се интересува как медоносната пчела (Apis mellifera) и европейската оса (Vespula vulgaris) успяват със своя малък мозък да разрешат такива сложни задачи като идентифицирането на човешки лица.

Екип европейски учени начело с невролозите Аурора Аваргес-Вебер и Даниеле Дамаро установи, че при разпознаването на живи същества в мозъка на медоносната пчела и европейската оса протичат същите процеси както в човешкия. Отделните отличителни белези като носа, очите и устата се събират в един образ. Следователно за разпознаването не се изисква особено голям мозък – и на мозъци колкото топлийка се удава да решат тези сложни задачи. Учените предполагат, че заради по-малкия обем на мозъка животните не могат да запомнят голям брой отличителни белези. Но все пак капацитетът е достатъчен за краткосрочно различаване на лица. И това ако не е странно!

Дръжте се добре с пчелите и осите - може да ви запомнят и да ви отмъстят впоследствие. 

По материали от T-online