Хората може би си мислят, че те са изобретили "глухонемския" език, от който след оживен разговор болят ръце. Но истинските откриватели на жестомимичния говор са орангутаните от Южна Азия.

Двама британски учени оповестиха, че тези големи маймуни общуват с целенасочени жестове, които имат определено значение.

Ерика Картмил и Ричард Бърн отбелязвали жестовите сигнали на орангутаните, като сравнявали предполагаемото намерение на подаващия съобщението с евентуалното задоволство от постигнатата цел. Така събрали речник от думи или фрази, изразявани с жестове. 

Изследователите наблюдавали 28 орангутана в три европейски зоопарка в продължение на 9 месеца. Били идентифицирани 64 вида жестове, като 40 от тях се ползвали достатъчно често за постигане на някоя от следните цели: да се подхване взаимодействие (контакт, пощене или игра), да се искат предмети, да се споделят такива, да се започне съвместно движение, да се накара партньор да отстъпи или да прекрати някое действие.

Учените проследили и какво става, ако "получателят" на съобщението не реагирал на жеста. Оказало се, че съобщаващият ставал по-настойчив в изразите.