За първи път учените изчислиха приблизителната маса на т.н. “техносфера” – понятие, което обозначава всички направени от човека неща на планетата.  Всички ваши неща и нещата на всички други хора.

Техносферата включва всички построени от човека структури като сгради, пътища и мостове, но също и малки неща като технология, дрехи и книги.

Вътре влиза и целият произведен от човека боклук, както и всички неща, от живата природа, които ние сме променили, за да оцелеем и живеем по нашия начин, като ферми за храна и мини за енергия.

“Голяма част от  техносферата може да се запази за далечното геологическо бъдеще като техно-вкаменелости, които ще помогнат на бъдещите археолози и палеонтолози да характеризират и датират Антропоцена,” обяснява Колин Уотърс, един от учените, провели изследването. 

Източник: Science Alert