Може да се наложи да преосмислим теориите си за това, кои са били нашите древни предци.

Плакодермите са били разнообразна група от древни бронирани риби и теорията, че те са били предшественици на буквално всички гръбначни организми днес, включително хората, е много влиятелна в науката.

Те са доминирали водните басейни в продължение на около 70 милиона години, докато внезапно измрели преди около 360 милиона години, освобождавайки път на модерните костни и хрущялни риби.

Най-ранните гръбначни били риби без челюсти и плакодермите били сред първите, които са развили челюсти, което се приема като адаптивна промяна, която е допринесла за техния бърз прогрес.

Според няколко изследвания плакодермите са директни предшественици на всички гръбначини с челюсти, огромен клон от дървото на живота, което включва бозайниците, птиците, рептилиите, амфибиите и повечето риби.