Не случайно червеният плаж в Панджин, Китай е една от най-удивителните природни забележителности. Трудно можете да забележите неговия пясък, тъй като почти цялото място е покрито с червена растителност.

Каква е причината за този специфичен цвят? Основният отговорник е морски плевел, наречен суеда. Той се развива особено добре в алкална почва. Започва да расте през април и май, докато през лятото е зелен. Чак през есента достига своя уникален яркочервен цвят.

С други думи, ако решите да посетите плажа, най-добре е да го направите наесен.

Gallery

Плажът в Панджин представлява абсолютно завършена екосистема – районът е станал дом на повече от 260 вида птици и 399 вида диви животни. 

Там се срещат едни от най-застрашените видове птици – сивият коронован жерав и голяма черногърба чайка. По тази причина районът е известен като „домът на птиците от семейство жеравови“.

Снимка: Liu zishan / Shutterstock

Gallery

Червеният плаж се намира на около 30 км югозападно от град Панджин, който е известен като третото по богатство на петрол място в Китай. 

Снимка: HelloRF Zcool / Shutterstock

Gallery

Панджин е изключително значим град по отношение на използването на природните ресурси и се явява удобен транспортен център с отлично географско местоположение, който да служи за нуждите на бързо развиващите се предприятия на петролната индустрия.

Снимка: Paul J Martin / Shutterstock

Gallery

Снимка: HelloRF Zcool / Shutterstock

Gallery

Повечето от Червения плаж е резерват и е затворен за обществеността, но има една малка част, която е достъпна за желаещите да се доближат по-близо до този природен феномен.

Снимка: Paul J Martin / Shutterstock.com