„Един комар може да открие и ухапе човек в поле, пълно с крави”, казва професор Линда Фийлд, ръководител на екипа по молекулярна биология на насекомите в Ротхамстед.

Как тогава бихме могли да се предпазим от тези така досадни вредители? Като открием как „усещат” различните миризми и блокираме рецепторите им, разбира се. Първите стъпки в тази насока са направени. С помощта на рентгенови лъчи изследователите от Ротхамстед разгадаха структурата на протеин в антените на копринените буби, благодарение на който те откриват т.нар. феромони – химични сигнали, контролиращи поведението на насекомите. Въпросното откритие би подпомогнало разработката на по-качествени средства против малките гадини, тормозещи хората и селскостопанските реколти, както и препарати, които са по-малко вредни за останалите организми.

Ако всичко върви по план, един ден ще разполагаме със спрей, който ще засяга директно способността на комарите да „усещат” различните миризми и по този начин ще ги отклонява от крайната им цел. Да ни изпият кръвчицата.