Сигурно сте чували изказването „Не яжте жълт сняг.“  За съжаление, според ново изследване, публикувано в журнала Environmental Science: Processes & Impacts, не трябва да вкусвате и чисто бял. Причината? Снегът успява особено ефективно да привлече и задържи към себе си миниатюрните частици, които се откриват основно в автомобилните изпарения. Затова хапването на сняг е равносилно на изяждането на обилно замърсена близалка, пише IFLS.

Замърсяването на въздуха има смъртоносен ефект. Близо 3.3 млн. души умират всяка година от вдишването на токсични, почти невидими частици. Това сочи проучване на Обединените нации. Китай, чиято столица страда редовно от задушаващ смог, е отговорна за 1.4 млн. от тези смъртни случаи. Световната здравна организация е на път да издаде доклад, в който ще бъде описано подробно колко точно хора са загинали наскоро от този човешки феномен. Тя обаче вече обяви, че това е световно здравно бедствие.

Съответно, важно е да сме наясно с различните начини, по които замърсяването на въздуха може да бъде абсорбирано от света около нас. Вследствие на това учените ще зная каква част от вредните частици остават във въздуха (и биват вдишани от хора и животни) и каква проникват в други части на околната среда, където оказват по-индиректен ефект върху човешката популация. Именно поради тази причина екип от изследователи от университета „Макгил“ в Монреал, Канада, реши да изследва способността на снега да абсорбира тези вредни частици.

Учените са използвали новаторска стая, в която могат да бъдат симулирани най-различни снежни условия. След като смесват естествения сняг с комбинация от замърсители, срещащи се най-често в автомобилните изпарения, те успяват да открият каква част от вредните частици се разтварят и поемат от снега. Екипът измерва нивата на токсичните замърсители, като бензол, толуол, етилбензен и ксилол (наред с органичния водород) преди и след експеримента.

Изследователите откриват, че само след 1 час, нивата на замърсителите в снега са се увеличили драстично. Токсичните частици са останали в плен на малките ледени частици или са се разтворили в тях.

А какво става, когато снегът се разтопи? Най-вероятно замърсителите остават или във водата, или се връщат обратно във въздуха. Но категоричен отговор на този въпрос може да даде само друго изследване по въпроса.