Швейцария е страна, която поддържа безупречна чистота. Тук изхвърлянето на отпадъците е философия, отведена до истинско съвършенство. Швейцарците са свикнали да сортират всичко, което на практика би могло да се сортира.

През 80-те години на 20. век страната е била изправена на прага на екологична катастрофа. Всички реки и езера са били замърсени с фосфати и нитрати. Почвата е била изложена на тежки метали. Хората са генерирали огромно количество боклук всеки месец. Швейцария осъзнава, че има проблем и че трябва да бъдат взети незабавни мерки.

Най-ефективният метод се оказва сортирането на боклука по различни категории. В сила влизат нови правила. Изключения няма. Всеки е трябвало да хвърля отпадъците в обособени контейнери.

Така например за да изхвърлят пакетче от чай, трябва да направят следното – етикетът отива в кошчето за твърд картон, а самата торбичка – в това за хартиите. Тъй като рециклирането на картон е по-скъпо, хартията се обработва отделно от него. Листата от чай пък попадат в контейнер за органични отпадъци, а кламерът от телбод трябва да попадне при отпадъчните метали. Дори за самия конец е предвидено специално място. Може и да ви се струва като шега, но не е. И всички, които не следват правилата, подлежат на глоба.

В резултат на това всеки ден в Швейцария се рециклира следното:

- 70 процента от използваната в страната хартия.

- Огромно количество от картона.

- Батериите. 60 процента от всички продавани батерии в страната се връщат за рециклиране. Никой не ги изхвърля в кошчето.

- Стъкло. 90 процента от бутилките в страната се рециклират. В това отношение Швейцария е един от лидерите. Нещо повече – местните жители трябва да отстраняват капачките и да сортират бутилките в зависимост от цвета на стъклото.

 - Пластмасови бутилки – 71 процента от тях се рециклират.

- Метални контейнери. Първо трябва да бъдат пресирани със специална магнитна преса. 70 процента от тях се рециклират.

- Алуминиеви контейнери. Отделят се от металните. 90 процента от тях се рециклират.

- Трупове на животни. Забранено е да погребвате сами домашните си любимци. Подлежите на глоба.

- Растително масло.

- Моторното масло се разграничава от растителното. Забранено е да сменяте сами маслото на автомобила си. Това трябва да се случи в съответния сервиз.

- Компост – остатъчни хранителни продукти, растения, дърво, прах, листа, клони, котешка тоалетна и т.н.

- Лекарства с изтекъл срок на годност.

- Неутрални домакински материали, например порцелан.

Разбира се, хората имат възможност да хвърлят боклука си в стандартните кофи. Те обаче ще трябва да плащат данъци за всеки килограм, събран от властите. Специален стикер се поставя върху найлонови торби, който индикира, че данъкът е платен. Именно тук трябва да попадне конецът от гореспоменатото пакетче чай. А за да изхвърлите около 5 кг боклук, ще трябва да платите около 2-3 долара.

Ако не платите таксите си, специалните органи на реда отварят пликчетата и преглеждат боклука, за да се опитат да разпознаят кой е неговият собственик. Впоследствие го очаква глоба от 10 хил. долара.

Този подход към рециклирането обаче, колкото и краен да ви изглежда, се оказва наистина ефективен. При това не заради високите глоби или страха от органите, преглеждащи боклука ви, а заради наистина загрижените граждани. В края на краищата – ако видите, че всеки около вас сортира наистина ефективно боклука си, рано или късно и вие ще започнете да правите същото.