Ако прелитате със самолет над планината Биоково в хърватската област Далмация, при ясно време пред очите ви ще се открие забележителна гледка. Огромна карстова долина в сърцето на  планината, изпъстрена от скални “кладенчета” с бели стени и зелено “дъно”. Зеленото всъщност са гъсти горички, с които са обрасли минидолинките на кръгообразните масиви.

Тези варовикови образувания, получени след издълбаването на меката скала от водата, от въздуха може да изглеждат дребни, но са доста масивни. На хърватски ги наричат Vrtace (или полукръгли). В диаметър варират от няколко метра до километър, а дълбочината им е от няколко до няколкостотин метра.

Зрелищната карстова долина се намира в централната част на планината Биоково, една от най-големите в Хърватия. Някои карстови образувания може да бъдат открити и по полегатите склонове.

Там погледа приковават всякакви причудливи форми. На места карстовият релеф е като засъхнала глина, в която някой сякаш е рисувал с тънка четка прави разклоняващи се линии като жилките на огромно листо. Понякога линиите се превръщат в

плътно разположени една до друга бразди

и се наричат кари. На други места повърхността е гладка, но в нея има тънки пукнатини, през които водата се процежда в подземни пещери.

Карстовият релеф покрива приблизително 50% от земната повърхност на Хърватия. А Биоково е планината, в която може да се видят почти всички типични карстови образувания. Водата и снегът, които падат в района през зимата, поемат въглероден двуокис от атмосферата. Така водата действа като слаба въглена киселина при съприкосновение с меките варовици и доломити. И след дълги периоди, определяни в геологията като ери, се е образувал специфичният наземен и подземен релеф - карст.

Тъй като водата се просмуква много бързо през пукнатините, тук не се вижда нито една река, което е и една от отличителните черти на карста. За сметка на това пък има многобройни подземни течения, които разтварят скалата в дълбочина и непрекъснато подкопават и разширяват пукнатините на повърхността. Затова теренът е пълен с подземни пещери и дупки, които практичните обитатели на тези земи в миналото често са използвали като хладилници за съхранението на храната си.