Ако прелитате със самолет над планината Биоково в хърватската област Далмация, при ясно време пред очите ви ще се открие забележителна гледка. Огромна карстова долина в сърцето на  планината, изпъстрена от скални “кладенчета” с бели стени и зелено “дъно”. Зеленото всъщност са гъсти горички, с които са обрасли минидолинките на кръгообразните масиви.

Тези варовикови образувания, получени след издълбаването на меката скала от водата, от въздуха може да изглеждат дребни, но са доста масивни. На хърватски ги наричат Vrtace (или полукръгли). В диаметър варират от няколко метра до километър, а дълбочината им е от няколко до няколкостотин метра.

Зрелищната карстова долина се намира в централната част на планината Биоково, една от най-големите в Хърватия. Някои карстови образувания може да бъдат открити и по полегатите склонове.

Там погледа приковават всякакви причудливи форми. На места карстовият релеф е като засъхнала глина, в която някой сякаш е рисувал с тънка четка прави разклоняващи се линии като жилките на огромно листо. Понякога линиите се превръщат в

плътно разположени една до друга бразди

и се наричат кари. На други места повърхността е гладка, но в нея има тънки пукнатини, през които водата се процежда в подземни пещери.

Карстовият релеф покрива приблизително 50% от земната повърхност на Хърватия. А Биоково е планината, в която може да се видят почти всички типични карстови образувания. Водата и снегът, които падат в района през зимата, поемат въглероден двуокис от атмосферата. Така водата действа като слаба въглена киселина при съприкосновение с меките варовици и доломити. И след дълги периоди, определяни в геологията като ери, се е образувал специфичният наземен и подземен релеф - карст.

Снимка: Alexander Uhrin / Shutterstock

Тъй като водата се просмуква много бързо през пукнатините, тук не се вижда нито една река, което е и една от отличителните черти на карста. За сметка на това пък има многобройни подземни течения, които разтварят скалата в дълбочина и непрекъснато подкопават и разширяват пукнатините на повърхността. Затова теренът е пълен с подземни пещери и дупки, които практичните обитатели на тези земи в миналото често са използвали като хладилници за съхранението на храната си.

Карстовите образувания се намират на територията на Природния парк Биоково. Той обхваща територията на цялата планина, която се изправя като

естествен щит на брега на известната Макарска ривиера,

наречена на името на крайбрежния адриатически град Макарска. Заслужава си човек да посети това интересно съчетание от стръмни планински склонове и прекрасни плажове под тях на брега на Адриатическо море.

Заради географското си положение планината е стъпила с двата си крака в две климатични зони – континенталната и средиземноморската. Биоково е част от планинския масив Динарски Алпи, които се простират от Словения, през Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора, до Албания. Биоково е една от малкото планини, които стигат толкова близо до морето, и затова тук се срещат много интересни видове растения и животни. В парка, в който има и голяма ботаническа градина, са регистрирани повече от 40 растителни вида, характерни само за този район. Любителите на животните пък могат да открият тук дива овца, интересни видове птици, а даже и лисици.
А ето и най-интересните обекти в парка:

Скални карстови кладенци.

Тези полукръгли образувания са резултат от сложни процеси на разтваряне на варовика при просмукване на концентриран поток вода точно на определено място в скалата. Често това се дължало и на пропадането на таваните на пещери или дупки отдолу. 

Минидолините, които са се образували при вековното разтваряне на скалите, обикновено са с полегати склонове, а дъното им е покрито с червена почва – смесица от неразтворими скални остатъци и хумус. Тези долчинки често са единствените места в планината, където има земя, подходяща за земеделие. Затова и обикновено местните жители обработват тези късчета на дъното на кладенците.

В миналото хората изчистили дъната на равнините, като наредили камъните от тях в огради по края. Карстовите кладенци, които са се образували при пропадането на пещера под тях обаче, не стават за земеделие. Те обикновено са със стръмни склонове, а по горния им ръб често има входове към други запазили се подземни пещери.

Карстовата долина в Биоково е заснета от астронавти на 29 декември 2008 г. На снимката, направена на зазоряване, много ясно се виждат карстовите кръгове. За много хора те приличат на лунни кратери, особено от голяма височина.