Кой е най-екстремният организъм на земното кълбо? Толкова екстремен, че би могъл да живее в Космоса, без да бъде убит от жестокото звездно ултравиолетово лъчение, нито от пълната липса на въздух (вакуум)?

Това е едно същество, което може да оцелее след облъчване с количество радиация 500 пъти по-голямо от смъртоносната за човека доза. И още - при температури 3 пъти по-ниски от обичайните за полярните области и такива, на каквито обикновено готвите във вашата фурна.

Но това не е всичко - налягане от 6000 атмосфери няма да му попречи да има поколение, също както и никoй от изброените вече екстремни физични фактори. Скъпи читатели, на вашето внимание: бавноходката!

Що е то бавноходка?

Научното й наименование е Tardigrada (от гръцки tardus - бавно, и gradus - крачещ). Това е група от около 1000 вида животни с размери от 0,05 до 1,2 мм. Те спадaт към безгръбначните, но не принадлежат към членестоногите (ракообразни, насекоми, мнoгoножки или паяци), нито към мекотелите.

Еволюцията на бавноходките е мистерия и днес, тъй като тяхното тяло е меко и поради това трудно се запазва като вкаменелост (за да се получи добър фосил, е необходима твърда черупка или твърд външен или вътрешен скелет, а те отсъстват при бавноходките). Все пак има намерени останки на тардигради от камбрий, т.е. съществували са още преди 500 млн. години!

Как изглеждат?

Симетрично цилиндрично тяло с четири чифта крачета, завършващи с нокти. Имат обособена глава със сложни челюсти, повечето видове имат просто устроени очи. Тялото е разделено на сегменти и може да притежава различен брой нишковидни пипала, които служат като осезателни органи. Може да са обагрени във всякакви цветове - от черни или бели до ярки като червени, оранжеви, жълти, зелени, лилави, може да бъдат и прозрачни.

Външната обвивка на тялото съдържа хитин (веществото, от което е изграден външният скелет на членестоногите), но при бавноходките той не е в такова голямо количество и никога не се втвърдява, като резултат имат мека, подобна на кожа телесна обвивка. При нарастване на организма тя се сменя периодично като при паяците или змиите. Има както растителноядни, така и хищни видове.

Как се размножават?

Изключително интересно е, че при бавноходките се срещат всички възможни начини за полово размножаване. Те са разделнополови или хермафродити, като някои дори могат да се размножат без същинско оплождане, т.е. партеногенетично. Бавноходките снасят яйца, които също са необикновени - имат дебела мнoгoслойна обвивка, често снабдена с голям брой шипчета. Функцията на тази обвивка е да предпазва бъдещия организъм от неблагоприятни външни въздействия.