Австралия лежи на бързо движеща се континентална плоча, която се придвижва на североизток с около 7 сантиметра годишно, но за последните 20 години официалните координати на континента оставаха същите. Досега.

Геосайънс Австралия, Австралийската географско-научна агенция, разпространи, че въпреки че информацията от сателитните навигации е с точност от 5 до 10 метра, тази точност вече не е достатъчна.

Особено с оглед на автономните само-управляващи се автомобили, които се очертават като реалност в съвсем скоро бъдеще, както и с оглед на други автономни технологии, които използват GPS позициониране, малки разлики могат да имат значителни последствия.

За да избегне подобни проблеми, агенцията ще актуализира системата за местни координати за първи път от 1994, за да промени точното място, което Австралия заема на картата.

Източник: Treehugger