Африка е известна със своите диви животни. Всеки е чувал за голямата петорка – лъвове, леопарди, носорози, слонове и биволи. На континента обаче живеят и някои наистина странни и уникални видове, за които вероятно дори не сте чували.

Всъщност в Африка откриваме над 1000 вида бозайници и над 2000 вида птици.

Представяме ви 20 от най-странните и най-интересните от тях.

Gallery

Дик-дик. Снимка: Madeleine Dammann / Shutterstock

Gallery

Hemicentetes semispinosus. Снимка: Arto Hakola / Shutterstock

Gallery

Панголин. Снимка: 2630ben / Shutterstock

Gallery

Токачка. Снимка: Ondrej Prosicky / Shutterstock

Gallery

Слонска земеровка. Снимка: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock

Gallery

Африканска дървесна усойница. Снимка Mark_Kostich / Shutterstock

Gallery

Африканската антилопа Alcelaphus buselaphus lelwel. Снимка: Dmytro Pylypenko / Shutterstock

Gallery

Smaug giganteus. Снимка: Gaschwald / Shutterstock

Gallery

Лилаво-гуша синявица. Снимка: Wang LiQiang / Shutterstock

Gallery

Даман. Снимка: Kate Kony / Shutterstock

Gallery

Гладка ноктеста жаба. Снимка: Canoneer / Shutterstock

Gallery

Анколе-ватуси. Снимка: Wildnerdpix / Shutterstock

Gallery

Terpsiphone viridis. Снимка: Beate Wolter / Shutterstock

Gallery

Морски еднорог (Naso brevirostris). Снимка: R. Maximiliane / Shutterstock

Gallery

Сив коронован жерав. Снимка:Cuson / Shutterstock

Gallery

Син дракон. Снимка: S.Rohrlach / Shutterstock

Gallery

Галагови. Снимка: Mark Sheridan-Johnson / Shutterstock

Gallery

Африкански цивет. Снимка: Martin Mecnarowski / Shutterstock

Gallery
Геренук

Снимка: Albie Venter / Shutterstock