Сливането на две реки може да е обичайна природна гледка, но когато ясно се открояват различните цветове на водите, без да се смесват, гледката е вълнуваща.

Както можете да видите на страхотните снимки по-долу, подобни гледки се срещат по цял свят.

Разликите в цветовете се определят от това какви отломки, тиня, растителност или химикали носи водата, които контрастират на водния басейн, с който се сливат.

Ето някои от най-красивите примери.