Европейските води масово са замърсени с много устойчив химикал - трифлуороцетна киселина (ТФА), предаде АФП, като цитира данни от изследване на асоциации. 

Те определят това като "най-голямото известно замърсяване на водите в европейски мащаб с химикал, създаден от човека".

Европейската мрежа за действие срещу пестицидите (PAN Europe) и нейни членове, сред които е и френската организация Generations Futures ("Бъдещи поколения"), са анализирали 23 проби от повърхностни води и шест от подпочвени води от десет държави от ЕС, търсейки ТФА. 

Трифлуороцетна киселина се получава при разграждането на пер- и полифлуороалкилираните вещества (PFAS), наричани "вечни замърсители", но се използва и като материал при производството на някои от тях, отбелязва БТА.

Данните показват, че "мащабът на замърсяването е тревожен и изисква решителни действия", предупреждават асоциациите в доклад, публикуван в понеделник.

Трифлуороцетната киселина може да резултат на разграждането на PFAS пестициди, използвани в селското стопанство заради тяхната стабилност. Възможно е да са и от някои хладилни газове или от отпадъци от производството на т.нар. "вечни замърсители", които се използват широко например в незалепващи покрития за домакински уреди, пяна за пожарогасители, козметика.

Анализът, направен от Центъра за водни технологии в Карлсруе, показва наличие на TFA "във всички водни проби", като концентрациите варират от 370 нанограма/литър до 3300 нанограма/литър.

Наличието им е значително във водите на реки, сред които Елба в Германия, Сена, Оаз и Сома във Франция.

В доклада се отбелязва, че "в 79 на сто от пробите нивата на TFA са над границата от 500 нанограма/литър, предложена в европейската директива за питейната вода за всички PFAS".

В момента обаче нивото на наличие на трифлуороцетна киселина не е специално регламентирано: европейските органи го класифицират като "несъществено" и поради това той избягва праговата стойност (100 нанограма/литър) за някои пестициди и продукти, получени в резултат на разграждането им в подпочвените води.
    
Асоциациите изразяват съжаление за това, като посочват устойчивостта й в околната среда, невъзможността да се премахне чрез обичайните процеси за пречистване на питейна вода и "токсикологичния профил, който все още оставя много въпроси без отговор".

Организациите цитират проучване, в което се заключава, че при зайци, "изложени на TFA", са се появили "очни малформации", но все още не са направени заключения при хора.
    
"Замърсяването ще се увеличава ежедневно, ако не се вземат решителни мерки за намаляване на TFA", се посочва в доклада.