Наблюдаваното родео на S2 съвсем не е първото. Астрономите следят отблизо звездата от 90-те години насам. През 2018 бе обявено, че начинът на разпъване на светлината на звездата с приближаването и до Стрелец А е потвърждение на ефекта, предсказан от общата относителност. На следващата година още един екип потвърди наблюденията.

За да бъде изчислена прецесията на S2, е нужна точната маса на Стрелец А. Засега доказателствата сочат, че тази маса е около 4 милиона пъти по-голяма от масата на слънцето. За да пасне на наблюдаваната орбита, уравнението на относителността също изисква маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на слънцето.

Това пък е още едно потвърждение на масата на Стрелец А, което позволява на астрономите да изследват космическото пространство около него. Например, ако друг масивен обект, като черна дупка със средна маса се намира наблизо, той ще повлияе на орбитата. Фактът, че такива орбитални влияния не са открити означава, че можем да определим какво се намира в галактическия център.

Тъй като наблюденията на S2 следват общата относителност толкова добре, можем да зададем строги граници на невидимите материали разпределението на тъмната материя и възможни по-малки черни дупки в района около Стрелец А.

Цялата тази информация ще ни позволи да разберем по-добре еволюцията на свръхмасивните черни дупки.

Изследването е публикувано в Astronomy & Astrophysics.