Бетелгейзе е една особено странна звезда. Съвсем наскоро тя ни го припомни, като намали драстично своята яркост. Впоследствие пък започна да свети отново по нормалния си начин. Някои астрономи смятат, че тази странност може да бъде обяснена, ако приемем, че преди около 100 000 години червеният гигант е погълнал звезда, която е била малко по-масивна от Слънцето.

Бетелгейзе (поне в повечето случаи) е една от най-ярките и цветни звезди на небосвода. Тя е първата звезда, чийто ъглов размер е бил измерен (тъй като е била най-ясно видимата от Северното полукълбо след Слънцето). Впоследствие проучванията показват, че това е така, тъй като тя не само че се намира близо (в астрономически план) до нас, но и защото е червен супергигант – простиращ се на широчина 1.2 млрд. км.

Бетелгейзе обаче се различава от останалите червени супергиганти. Тя се върти изключително бързо (с 5 км/с) в сравнение с тях, но по-бавно за разлика от по-малките звезди. И все пак скоростта ѝ е впечатляваща за обект с подобен гигантски радиус.

Всички звезди се въртят – някои по-бързо, други по-бавно. Когато изразходят водорода в своето ядро, въртенето се забавя.

Защо Бетелгейзе се върти толкова бързо? Съществуват две потенциални обяснения. Тя или се е въртяла изключително бързо в зората на своето съществуване, или нещо друго е ускорило въртенето ѝ съвсем наскоро.

Някои звезди се въртят бързо заради приливните сили предизвикани от звездите в съседство. До Бетелгейзе обаче няма друга звезда. Ами ако някога е имала, но на по-късен етап я е погълнала? Това е идея, предложена за първи път през 2016-а. Дори големи планети като Юпитер имат голям момент на импулса (наричан още ъглов момент - физична величина, характеризираща твърдо тяло при въртенето му около дадена ос на симетрия). Ако тяхната звезда ги погълне, този ъглов момент ще се прехвърли към външните пластове на звездата и ще увеличи скоростта ѝ на въртене. Ефектът дори ще е много по-силен, тъй като звездите имат много по-голяма маса.

Все още не разполагаме с каквито и да било доказателства по този въпрос. Ново изследване обаче доближава въпросната теория с една идея по-близо до реалността. Екип, ръководен от д-р Манос Чатзопулос от Щатския университет в Луизиана изчислява, че най-вероятно наистина Бетелгейзе е погълна звезда, то нейната маса е била от 1 до 4 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Предвид огромните размери, които Бетелгейзе е достигнала през последните милиони години, тя със сигурност би погълнала всичко, което се намира в относително близка орбита (включително друга звезда).

 

Симулация, при която Бетелгейзе поглъща друга звезда. Цветовете представляват плътността на космическите обекти. Източник: Chatzopolous et al/Astrophysical Journal

Авторите също така изчисляват шансовете в съседство на Бетелгейзе е да е имало дори по-голяма звезда, която е увеличила скоростта ѝ на въртене, след като е избухнала в свръхнова и я е изхвърлила в пространството (този сценарий бе предложен наскоро за друга анормална звезда). Според учените този сценарии не е изключен, но шансовете са малки.

Ако Бетелгейзе наистина е звезден канибал, то тя най-вероятно е погълнала другата звезда горе-долу по времето, когато съвременните хора напускат Африка. Ако яркостта ѝ се е увеличила вследствие на това, предците ни със сигурност са го забелязали.

Проучването е публикувано The Astrophysical Journal.