Тази вечер в полунощ Орионидите - метеорен поток, образуван от опашката на знаменитата Халеева комета - достигат своя пик. Можем да се насладим на около 20-25 метеора на час!

Орионидите носят името си от съзвездие Орион, в което се намира техният радиант – малко по-високо и вляво от ярката оранжева звезда Бетелгейзе. Скоростта на метеорите е около 240 000 километра в час. Орионидите са бели бързи метеори със следи, но се срещат и цветни – червени, синьо-зелени, жълти и оранжеви.

За последен път кометата е прелетяла покрай Земята през 1986 година, но частици от опашката й влизат в земната атмосфера два пъти в годината – през май и октомври. Пикът на активност обикновено се пада на 21-22 октомври. 

Радиантът се вдига най-високо над хоризонта в часовете преди разсъмване. Този метеорен дъжд може да се наблюдава от полунощ до разсъмване, най-добре извън градовете, далеч от градските светлини, за да се видят и най-слабите метеори. Не гледайте към самия радиант, а изберете област от небето малко встрани от него, защото може да пропуснете по-слабите от тях.

Не забравяйте да си намислите желание!