Чувствате се зле в извънредната обстановка? Поне можете да разхождате кучето си. Представете си да сте на стотици километри от Земята pа месеци наред – няма къде да излезете за глътка свеж въздух!

Астронавтите от Международната космическа станция са гурута, когато става дума за социално дистанциране. След 328-дневен престой в Космоса астронавтът Кристина Кох споделя за живота далеч от семейството и приятелите и възможността да се фокусира „върху уникалните аспекти от живота си, които един ден ще ѝ се иска да си върне“, вместо върху това какво ѝ липсва от ежедневието на планетата.

В помощ на космическите пътешественици НАСА и психолози, специализирани в поведението на индивидите, са създали специален модел от 5 умения за здравословно пребиваване на хора в малки групи. В жаргона на агенцията става дума за т.нар. „експедиционно поведение“, накратко „добро ЕП“. Тези полезни и буквално космически практики ще ви помогнат в отношенията както у дома, така и в офиса, когато се върнете обратно там.

Комуникация

Говорете ясно и се вслушвайте в другите. Идентифицирайте, дискутирайте и работете за изглаждането на възникнали конфликти. Доброто ЕП идва от споделянето на информация и чувства съвсем свободно, обсъждането на намеренията ви преди предприемане на действия и коментирането на вашите действия и тези на другите, когато не са били очаквани. Обобщавайте отново това, което искате да кажете, за да сте сигурни, че е разбрано и си признавайте, когато грешите.

Лидерство

Лидерът повишава способността на групата да изпълнява целите си чрез положителни влияния. Последователите, от своя страна, активно допринасят за посоката на лидера. Това изисква изграждане на среда на доверие. Доброто ЕП е свързано с поемането на отговорност, възлагането на задачи, поставянето на цели, даването на обратна връзка, обучението и окуражаването. Недейте единствено да говорите с хората, когато нещо не е наред – предлагайте им решения на проблема.

Грижа за себе си

Обръщайте внимание на физическото и психичното си състояние. Това включва поддържане на добра хигиена, управляване на времето и задачите, набавяне на достатъчно сън и поддържането на добро настроение. Оценете реалистично своите силни и слаби страни и това как те влияят на групата. Учете се от грешките си и действайте, за да намалите стреса и нагативизма. Балансирайте между работата и времето за почивка.

Грижа за другите

Демонстрирайте на групата спокойствие и уважение, окуражавайте и анализирайте. Насърчавайте околните да се включват в отборни дейности, така че да се сплотят. Научете ги да оказват и да приемат помощ, когато е необходимо.

Групов живот

Кооперирайте помежду си, за да постигнете желаната цел. Как екипът определя и управлява различните опции, култури, възприятия, умения и личности? Доброто ЕП е свързано повече с кооперацията, отколкото с конкуренцията. Уважавайте ролята и задачите на другите.

Източник: Мениджър Нюз