През 2019 г. по повърхността на Слънцето нямаше слънчеви петна общо 270 дни – т.е. през 77 процента от годината. Това означава, че скоро ще настъпи соларният минимум.

Активността на Слънцето не е константна, а преминава през различни цикли на активност и затишие на всеки 11 години. Минимумът и максимумът се определят статистически на базата на средната активност през последните 12 месеца. Сега учените обновиха своята прогноза по отношение на предстоящия слънчев цикъл. Според тях слънчевият минимум ще настъпи през април 2020 г. (плюс-минус шест месеца).

Слънчевият минимум ще сложи край на двадесет и четвъртия цикъл, отчитан от човечеството. Той бе наистина странен – един от най-слабите за последните 80 години. Прогнозата за предстоящия двадесет и пети е, че той ще е още по-слаб, като неговият пик ще е през юли 2025 г. Средно тогава можем да очакваме 115 слънчеви петна.

„Изглежда двадесет и четвъртия слънчев цикъл е към своя край – след едва 11 години. Продължителността му не е впечатляваща. Това, което е наистина изненадващо е, че цикълът се отличаваше с изключително слаба активност (много по-малко региони със слънчеви петна) в сравнение с предишните цикли – коментира д-р Дейвид Уилямс от Европейската космическа агенция. – През цялата космическа епоха Слънцето е имало изключително активни цикли. Затова е редно да се запитаме дали двадесет и четвъртият е изключение в исторически план или нормата? Така или иначе той поставя под въпрос нашите модели по отношение на невидимия интериор на Слънцето, където се генерира магнитното поле.“

Прогноза за предстоящия слънчев цикъл (25). Източник NOAA/NASA

 

Слънчевото петно представлява част от повърхността на Слънцето, чиято температура е значително по-ниска от тази на околните области. Разликата е причина „по-хладната“ област да изглежда тъмна на фона на обкръжаващата я фотосфера. Според настоящите научни представи, процесът на редуциране на обичайната конвекция (пренос на топлина) се дължи на образуването на аномални струи („туби“, с цилиндрична форма) от магнитно поле, 2500 пъти по-силно от земното.

Източник: IFLScience