Не можем да видим черните дупки. Ето защо е трудно да установим какъв е броят им в необятната Вселена. Това не означава обаче, че не можем да се пробваме.

Знаем, че черните дупки със звездна маса представляват рухнали ядра на мъртви масивни звезди и сега ново изследване, което взима предвид начина, по който тези единични или двойни звезди се образуват и еволюират, успява да изчисли приблизителния брой на въпросните черни дупки със звездна маса.

Броят е поразителен – 40 квинтилиона или 40 000 000 000 000 000 000 черни дупки. Те съставляват приблизително 1 процент от цялата нормална материя в наблюдаемата Вселена.

Все още не знаем доста неща за черните дупки, но ако определим приблизителния им брой, вероятно ще разплетем част от мистерията им. Можем да направим това, като проучим историята на масивните звезди във Вселената. Впоследствие ще можем да изчислим броя на черните дупки (с най-различен обем). Подобна информация ще хвърли повече светлина върху растежа и еволюцията на свръхмасивните черни дупки, чиято маса е милиарди пъти по-голяма от слънчевата.

Астрофизикът Алекс Сицила от Международната школа за модерни изследвания (SISSA) в Италия обаче подхождат по-различен начин. Те включват единствено черните дупки, които са се получили при еволюцията на единична или двойна звезда и отчитат ролята и на сливанията на черните дупки (този брой може да се определи на базата на данните от гравитационните вълни, които образуват черни дупки с малко по-високи маси). По този начин изследователите успяват да изчислят степента на раждане на черни дупки със звездна маса между 5 и 160 пъти по-голяма от слънчевата в рамките на живота на Вселената. Оказва се, че би следвало да има приблизително 40 квинтилиона черни дупки със звездна маса, разпръснати из наблюдаемата Вселена днес, като най-масивните са получени от сливанията на бинарни черни дупки в звездни купове.

Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal.

Източник: Science Alert