Слънчевата корона – външната атмосфера на нашата звезда, състояща се от гореща плазма – привлича вниманието на учените открай време. Днес те се доближиха с една крачка по-близо до разбирането ѝ, след като за първи път картографираха региона на нейното глобално магнитно поле.

Магнитното поле помага за задвижването и контролирането на редица аспекти от поведението на Слънцето – от начина, по който плазмата около него се нагрява до екстремни температури, до гигантските слънчеви изригвания, които могат да засегнат и живота на Земята.

Новите измервания би трябвало да помогнат на учените да разберат по-добре тези събития (както 11-годишния слънчев цикъл, ръководен от променящото се магнитно поле на звездата).

Новоизмереното магнитно поле. Източник: School of Earth and Space Sciences, Peking University

Екипът е използвал инструмента CoMP на обсерваторията Мауна Лоа на о-в Хавай, за да проследи прогреса на вълните на Алфвен – магнитни вълни, които изпълняват ролята на своеобразен индикатор на самото магнитно поле (когато магнитното поле променя силата си, те променят своята скорост).

„Данните, събрани от CoMP, ни показаха, че слънчевата корона е пълна с тези вълни на Алфвен, и същевременно ни предоставиха възможно най-добрата гледка към тях“, коментира слънчевият физик Ричърд Мортън от университета Нортумбрия във Великобритания.

Досега учените можеха да измерят единствено слънчевото магнитно поле на фотосферно ниво (т.е. на слънчевата повърхност). Новото изследване се разпростира чак до горната слънчева атмосфера – короната.

Това предоставя една много по-цялостна и детайлна картина на слънчевото магнитно поле и разкрива как точно пластовете от атмосфера около Слънцето си взаимодействат помежду си.

„Това е отлична демонстрация, която показва как можем да използваме вълните на Алфвен, за да научим повече за свойствата на Слънцето – допълва Мортън. – Процесът е сходен с начина, по който сеизмолозите използват земетресенията, за да разберат как изглежда интериорът на Земята.“

Изследването е публикувано в Science.