Когато китайската сонда „Чанъе-5“ посети Луната през декември 2020 г., тя взе проби от лунен материал, които да бъдат изследвани на Земята, и направи редица наблюдения на скалите в района – данни, които ще бъдат от ключови значение за поставянето на пробите в контекст при бъдещи проучвания.

Сега тези наблюдения се оказват истинска находка. Учени откриват доказателство за вода на Луната в спектроскопичните изображения на лунния реголит.

Според измерванията, направени с лунния минералогичен спектрометър на “Чанъе-5“, водата може да бъде открита в изобилни количества от до 120 части на милион в северната част на Океана на бурите (Oceanus Procellarum) – мястото на кацане на апарата.

Въпреки че и преди сме откривали доказателство за вода на Луната, те са набавяни или от преминаващ край нея космически апарат, или от проби, върнати на Земята. Това ново доказателство е първото, взето от in situ измервания.

Това е същински пробив, който потвърждава по-стари открития по темата, според които водата вероятно се среща в сравнително изобилни количества на Луната – тя е свързана с минерали в лунния реголит, най-горния пласт от прах и отломки на повърхността на спътника.

По отношение на земните стандарти обаче това изобилие по-скоро е нищожно и извличането на водата не би било лесно. Т.е. това не означава, че бъдещите мисии до Луната ще имат източник на вода под ръка.

Интересното в случая обаче е, че измерванията на „Чанъе-5“ на скала в района показва по-високо съдържание на вода – около 180 части на милион.

Тази скала е лека и изпълнена с множество кухини, което подсказва, че е с подземен вулканичен произход. Това от своя страна пък кара учените да смятат, че в интериора на спътника вероятно има допълнителен воден източник.

Изследването е публикувано в Science Advances.