Планетата ни се бори с всевъзможни проблеми. Редица научни изследвания показаха, че човешката цивилизация е изтласкала баланса й далеч отвъд физическите граници, които могат да поддържат живота на човечеството. От нарастващите екстремни температури, които причиняват катастрофални промени във времето като глобални засушавания и безпрецедентни пожари, до замърсяването на океаните и екосистемите – ясно че, че нещо трябва да се случи в най-скоро време, ако искаме да подобрим ситуацията. Но истината е, че правителствата по света очакват своя икономическа причина, за да предприемат необходимите действия по спасяването на баланса на планетата.

Именно това накара ООН да излезе с извънреден доклад за 2019 година, който подчертава необходимостта да се заемем сериозно с радикални промени на нашите икономически системи. “Икономическите модели, които дават основата за решения в богатите държави, почти напълно пренебрегват енергийните и материалните измерения на икономиката”, пишат учените от ООН в доклада. “Икономиките са изразходвали капацитета на планетарните екосистеми да се справят с отпадъците, генерирани от енергията и използването на различните материали”, обяснява доклада.

Science Alert