Пресече ли човек границата с Германия, веднага прави впечатление колко много покриви са покрити с фотоволтаични (ФВ) инсталации. Защо слънчевата енергия тук е много по-успешна, отколкото в съседни страни със сравними метеорологични условия? Въпрос, който би могъл да бъде зададен аналогично и с оглед на популярността на парогазовите електроцентрали (ПГ) в Близкия Изток или триумфа на преноса на постоянен ток с високо напрежение (ПТВН) в Индия и Китай. Очевидно е, че географията играе роля за успеха на една технология в определени региони. Вятърът, крайбрежията и гъстотата на населението са решаващи фактори за предпочитанието към ветроенергийни паркове на сушата или в морето. ПТВН опростява преодоляването на големи разстояния между региони с високо производство на енергия и региони с високи енергийни потребности при минимални загуби при преноса. Но в крайна сметка използването и пазарният дял на една технология силно зависят от регулаторните органи, чиято задача е да прилагат политическите насоки в законите и пазарните инструменти.

Регулаторни намеси

Какво искат да постигнат органите? Една регулаторна намеса може да послужи за насърчаване на иновациите или за подпомагане на въвеждането на пазара на доказани технологии. Подбудите могат да са икономически съображения или желанието да се постигнат цели за климата. При това роля играе широк спектър от фактори, например данъчни разпоредби или закони за околната среда както на глобално, така и на национално равнище.

При възобновяемата енергия държавната намеса имаше огромно влияние върху разпространението на технологиите и произтичащите от това промени в енергийния пазар. Добър пример за това са фотоволтаичните системи в Германия. През последните двадесет години редица регулаторни рамкови условия облагодетелстваха научноизследователската и развойна дейност за слънчеви енергийни технологии и предлагаха финансови стимули за покупката на соларни инсталации за домакинствата. Дори когато на местния пазар соларните панели практически не се задържаха по рафтовете, още по-голям брой от тях се изнасяше: през 2011 г. и 2012 г. германската фотоволтаична индустрия в световен мащаб имаше пазарен дял от приблизително 50%.

Междувременно тази история на икономическия успех без съмнение може да послужи като предупреждение за рисковете от зависимостта от държавни субсидии. Измененията на Закона за възобновяемите енергии и по-строгите държавни условия засегнаха бранша твърде много. Миналата година той отчете спад от  75%. С оглед на държавната намеса, която все повече се ограничава до „помощ за самопомощ”, и на силната конкуренция от азиатски производители остава да се види дали германската фотоволтаична индустрия може да бъде икономически самостоятелна въпреки все още растящата популярност на технологията.