В научния свят се случва едно рядко развитие, което обещава интересни времена. Уважаван учен с безупречна репутация изказва становище, което променя законите на физиката, каквито ги познаваме. По-конкретно, физикът и Нобелов лауреат професор Франк Уилчек твърди, че е доказал съществуването на "квантови времеви кристали" - физически структури, които могат да се движат вечно, без да спират и без да губят енергия.

Това вълшебно свойство се дължи на факта, че за разлика от познатите ни устройства "кристалите на времето" се задвижват не от съхранена енергия, а от нарушената „симетрия на времето”. Именитият физик публикува теоретичните си разработки по въпроса през октомври 2012 г. Най-интересният факт е, че към момента няма сериозна критика към теорията на професора, въпреки шокиращия характер на неговото откритие. Консенсусът е, че въпросът ще бъде разрешен с провеждането на експерименти. В момента различни екипи от учени се подготвят да тестват откритието на професор Уилчек в лабораторни условия като изградят прототипи на въпросните фантастични устройства, пише io9.com. Тяхната цел обаче, за разлика от безбройните търсачи на "вечния двигател" през последните хиляда години ще бъде създаването на по-усъвършенствана „теория на времето”.

Вероятно всеки друг на мястото на професор Уилчек щеше моментално да бъде обявен за луд или шарлатанин. Факт е, че той винаги е бил на ръба на научното познание, но в добрия смисъл на думата. Той е уважаван теоретичен физик с вкус към солидно подплатените екзотични теории, които по-късно стават общоприети. За едно от големите си открития, свързани с неизвестни до този момент свойства на ядрените сили, Уилчек получава Нобеловата награда за физика през 2004 г.