Учените са разработили евтин и изключително ефективен материал за улавяне на въглероден диоксид. Той ще може да се използва за създаване на филтри, а в бъдеще - и получаване на полезен продукт от събрания газ. Резултатите от проучването са публикувани в списанието ACS Applied Materials & Interfaces и цитирани от РИА Новости.

Темата за улавяне на въглероден диоксид от промишлени емисии при строги екологични стандарти, приети в повечето развити страни, става все по-актуална. За съжаление, повечето от предлаганите технологични решения имат или ниска ефективност, или висока цена.

Шведски учени от Технологичния университет Chalmers и Стокхолмския университет обаче са успели да създадат нов материал с редица предимства: той е екологично чист, устойчив, има висока степен на селективно улавяне на въглероден диоксид и ниска себестойност. Новият материал представлява биологична хибридна пяна, пълна с голям брой зеолитни гранули - естествени минерали от групата на алумосиликатите с висока порьозност и способност да улавят и задържат молекулите на въглеродния двуокис.

Зеолитите отдавна се използват във високотехнологични минерални филтри, но обикновено присъстват под формата на големи парчета, което не позволява максимално използване на полезната им повърхност. А шведските учени са открили решение, с което правят възможно пълноценното използване  на малки частици зеолити – т.нар. зеолитни прахове

В момента учените продължават своите изследвания, като търсят възможностти за последваща обработка на събирания от този нов материал въглероден диоксид, така че  да се получи полезен продукт - метанол.

Източник: Мениджър Нюз