Човечеството отдавна е запленено от звездите и никак не е чудно, че непрекъснато строим сгради и съоръжения, които стават все по-високи и по-високи и се доближават до тях. Много вероятно един ден ще дойде момент, когато няма да може да увеличим височината. Но къде може да се очаква тази граница по вертикала?

Най-високата статуя в света е Буда в Пролетния храм - 128 метра. Хеопсовата пирамида е малко по-висока (първоначално е била 146 м, но днес е 139 м). Тя е била най-високият построен обект в продължение на 3881 години. След нея най-високата построена сграда е била Линкълнска катедрала в Англия (от 1311 г.). През 1884 г. е построена следващата най-висока сграда - Вашингтонският монумент (164 м).

Днешната най-висока сграда е кулата Бурдж Халифа със своите забележителни 828 метра, която превръща всички предишни високи сгради в своеобразни “джуджета”. Но това със сигурност не е границата и ние може да строим много по-нависоко.

С технологиите, с които разполагаме в момента, най-високата сграда, която теоретично можем да издигнем, е X-ceed 4000 (за нея вече има готови проекти). Тази гигантска структура ще бъде висока 4 км. Но нейната основа ще трябва да бъде с диаметър от 6 километра и ще промени климата в района, след като бъде построена. Тя ще може да приюти до един милион души и цената й ще бъде около 1.4 трилиона долара.

Science Alert