Най-очевидният признак на интелекта може да се окаже доста изненадващ, установи ново изследване. Средно, по-високите хора са по-интелигентни, сочат резултатите на учените. А причината за това е, че по-високите хора имат пропорционално по-големи глави. А по-голямата глава по принцип дава по-висока когнитивна способност. Разбира се, по-ниските хора с по-малки глави също могат да бъдат много интелигентни, но статистически това се случва доста по-рядко отколкото при по-високите хора.

Д-р Ееро Вуоксима, водещият учен на изследването, обяснява: “Въпреки, че по-високите индивиди имат усреднено по-голям мозък от по-ниските хора, размерът на мозъка на даден човек не може да бъде определен еднозначно само от тяхната конструкция. Съвсем отделно, когнитивната способност не се определя единствено от размера на мозъка, разбира се. Но нашите резултати показват че, въпреки всичко това, съществува статистически значима корелация между височината и когнитивните способности на хората”.