Eдна древна загадка е разкрита.

Машината отвежда иглата през плата надолу в областта на калерчето, където една въртяща се кукичка (или друг механизъм за закачане) хваща горния конец точно след като премине през иглата.

Механизмът с кукичката прекарва горната нишка около калерчето, тъй че да прихване долния конец. След което иглата се вдига обратно нагоре, оформяйки един машинен бод. След което механизмът придвижва плата с един шев напред и процесът се повтаря.

Страхотно, нали?