Самотата не винаги се дължи на факта, че сме сами. За архитектката Грейс Ким тя е функция на това колко социално свързани се чувстваме с хората около нас. Често самотата е следствие от домовете, в които живеем.

Ким казва, че можем много лесно да преборим изолацията с помощта на кооперативното съжителство - начин на живот, при който хората споделят пространство със своите съседи, опознават ги и се грижат за тях. 

Тази проникновена лекция ще ви накара да преосмислите своя дом и начина, по който го обитавате.

Налични са субтитри на български.