Над 2.1 милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода. Но сега учени от Австралия създадоха филтър от графен, който може да превърне замърсената вода в питейна след само едно филтриране. Изобретението се нарича Графеър и може да се използва, за да се осигури евтина и безопасна питейна вода в регионите, където тя е все още недостъпна. “Вследствие на проблема с достъпа до чиста вода милиони души, и за съжаление голям брой от тях са деца, умират от болести, свързани с липсата на питейна вода, липсата на хигиена и дезинфекция”, коментира Донг Хан Сео, който е водещия автор на изследването. “С Графеър ние създадохме перфектния филтър за водно пречистване. Той може да замести сложните и времеемки процеси с една проста стъпка”.

Едно от свойствата на графена е хидрофобията му – той отблъсква водата. За да използват това свойство за своите цели откривателите са направили филм от графен с микроскопични наноканали. Те са толкова малки, че пропускат само водата и спират големи замърсители, като по-големите молекули. По време на тестовете екипът е открил, че филтърът от графен е спрял 99% от всички замърсители при това много по-бързо от стандартните филтри. И е продължил да работи дори след като е бил покрит със замърсители, при положение, че стандартните филтри е трябвало да бъдат сменени или почистени. 

Science Alert