Живеем в ерата на урбанизацията. През последните 10 години повече от половината световно население обитава градовете, като краят на това преселение не се вижда. Напротив, най-новите прогнози на ООН показват, че 70% от населението на Земята ще живее в големите населени места до 2050 година. Тогава общото градско население ще бъде почти равно на цялото население на Земята днес. Само за един век броят на хората, живеещи в големите градове, ще е нараснал от 1 млрд. до почти 6 млрд. Тази тенденция ще доведе до появата на все повече и повече мегаполиси – градове с над 10 млн. жители. 

Докато през 2014 година мегаполисите бяха 28, през 2030 година се очаква броят им да се увеличи до 41. Изискванията към инфраструктурата също ще нараснат. По-малките градове ще се увеличат значително. Тези с над 1 млн. жители ще скочат от близо 500 през 2016 г. до над 650 през 2030 г.

Много градове вече страдат от недостиг на жилища, неадекватна инфраструктура, несигурно енерго- и водоснабдяване. Към това се добавя и нарастващият риск от природни бедствия вследствие на климатичните промени. Емисиите от големите градове, по-специално от транспортния сектор, допринасят значително за това развитие. Според скорошни проучвания най-ефективната нисковъглеродна стратегия би била да се електрифицира този сектор. Някои държави вече са се насочили в тази посока. Все пак, за да се задържи нарастването на глобалните температури до по-малко от 2°С, 90% от всички пътни превозни средства ще трябва да бъдат електрически до 2060 година.

Чист въздух и вода за всички

Възможността градската среда да се влоши в резултат на климатични промени е сериозна заплаха.  В много градове целта е да се предприемат нужните превантивни мерки, за да може да се радваме на чист въздух вместо смог; да се стимулира електрическата мобилност, за да се облекчат задръстванията по пътищата,  да се насърчи снабдяването с чиста питейна вода и достъпна електроенергия от възобновяеми източници, която е на разположение винаги, когато е нужна.

Тъй като все повече градове вървят към тези цели, те ще разчитат все повече на цифрови ресурси, които например ще наблюдават данните за емисиите и гъстотата на трафика и на тази база ще координират местния обществен транспорт и времето за превключване на светлините на светофарите. Те също така ще използват дигитални технологии, за да информират хората за най-добрите начини, по които да достигнат своята дестинация, независимо дали карат свои собствени автомобили, споделят превоз, използват системата за обществен транспорт или комбинират транспортни режими.

Gallery
Възходът на мегаградовете

Източник: Siemens AG

Gallery
Все повече градове стават умни

Източник: Siemens AG