Какво е умен транспорт и кои големи градове по света използват новите тенденции и иновации в обществения транспорт, за да подобрят функционирането си? Дали има умни транспортни технологии и в България? Статията разкрива връзката между умния транспорт и климатичните промени и разглежда какви са предизвикателствата пред умния транспорт и навлизащите технологии по света и у нас. Според данни на община София и “Информационно обслужване”, регистрираните автомобили през последните години в столицата са около 1 милион. Ако включим и другите моторни превозни средства, като микробуси, мотори, мотопеди и автобуси, броят им ще е еквивалентен с този на жителите на София (над 1,2 млн.). Увеличеният трафик, задръстванията и лошата инфраструктура водят до увеличени емисии, замърсяване на въздуха, градски топлинен остров, влошаване на човешкото здраве и цялостен дискомфорт на жителите. За тази цел е необходимо постоянно да се изграждат, развиват и прилагат стратегии за посрещане на предизвикателствата на градската мобилност и решаване на проблемите, свързани с нея, като част от всеки един уникален и умен град.

Фигура 1. Брой регистрирани леки коли по години в София. Източник: Община София и “Информационно обслужване”, цитирани от Капитал.

Как умният транспорт би могъл да промени начина ни на живот?

Умният транспорт играе съществена роля в градския живот на хората. Наред със създаването на по-безопасни и по-екологични пътища, умният транспорт увеличава достъпа на хората до мобилност и намалява разходите. Опции като велосипед, споделено пътуване и електронни скутери предоставят бърз и достъпен вариант за транспорт. Това може да помогне на хората да пътуват до работа с по-малко средства и дори да намали необходимостта от закупуването на леки автомобили. Умният транспорт намалява струпването на поток по градските улици и публични пространства, като създава по-безопасен и по-тих градски пейзаж.

Какво е умен транспорт?

Умен транспорт е подход, който включва модерни технологии в транспортните системи. Пример за това могат да бъдат облачни изчисления и безжична комуникация, базирани на услуги свързани с местоположение и други инструменти за подобряване на мобилността. С други думи, зад умните транспортни системи стои изградена мрежа, която свързва превозни средства, хора и градска инфраструктура.

Какви са целите на умния транспорт?

Ползите от умните технологии и предимствата, които те носят за транспорта в рамките на един умен град са многобройни:

Безопасност – доказано е, че произшествията намаляват при комбиниране на машинно обучение с Интернет на нещата (Internet of things – IoT) и 5G, автономните транспортни системи (както в превозни средства, така и в стационарна инфраструктура, като кръстовища). 

Отлично управление – събирането на данни е важен ключ към отговорното публично управление на инфраструктурата. Умният транспорт не само предоставя подробни точки от данни за всеки аспект на транспортната система, но позволява на администраторите да наблюдават по-добре операциите, да проследяват нуждите от поддръжка и да идентифицират ключови източници на проблеми, които трябва да бъдат коригирани.

Ефективност с по-доброто управление идва и по-ефективното използване. Качествените данни могат да помогнат за определяне на области и за подобряване на ефективността. Например, корекция в разписанията на автобуси, метро, влакове и т.н. Възможността на смяна на маршрути може да осигури по-добри нива за изпълнение и по този начин да обслужват по-добре общността. Умният транспорт е рентабилен, тъй като използва по-добре наличните ресурси. Например, той може да намали разходите, благодарение на превантивната поддръжка, по-ниската консумация на енергия и по-малко ресурси, като по този начин може да предотврати увеличаването на парникови газове и промяната на климатичните условия на локално и глобално ниво.

Сигурност – умният транспорт може да направи съвременния обществен транспорт като цяло по-безопасен и да намали възможностите както за физически, така и за кибератаки, когато се използват софтуерни актуализации чрез виртуална частна мрежа (VPN) и други подобни практики за сигурност.

Екологичност и борба с изменението на климата – първостепенно тук е внедряването на алтернативни източници на енергия за захранване на транспорта. Друго предимство на умния транспорт е, че помага на градовете да използват настоящите си ресурси по-ефикасно и отговорно. По този начин се подпомага процеса за борбата с изменението на климата, както и се насърчава една по-конкурентна и социално приобщаваща градска среда.

Устойчивост – тук се включва задвижване на умни логистични системи от една точка до друга, без да е необходимо да се използва човешки фактор, където безопасността и ефективността могат да бъдат подобрени с помощта на автоматизация, изкуствен интелект и роботика. Подобни иновации могат да подпомогнат създаването на повече работни места с цел безопасност.

Умният транспорт има множество ползи, които водят до намаляване на парниковите газове и подобряване на градския живот

Концепцията за умен транспорт обхваща преминаването от традиционния транспорт към мобилността като услуга (MaaS). Тук са включени множество видове транспорт, решения за мобилност при поискване, електрически превозни средства, велосипеди, съоръжения за бърз масов транспорт, ходене пеша и т.н. Ключовата идея за умната мобилност е да осигури качествена услуга на гражданите и в същото време да минимизира въздействието върху околната среда и климата. 

Кои са основните сфери, които умният транспорт подобрява?

Фигура 2. Умен транспорт и неговите сфери на подобрения. Адаптирана от Enabling Technologies for Urban Smart Mobility: Recent Trends, Opportunities and Challenges.

- Информационните системи в реално време: Използването на нововъзникващи технологии в съществуващите транспортни системи и разработването на решения за умна мобилност, свързана със събиране на данни, мониторинг и управление.

- Предсказуема поддръжка: Концепциите за машинно обучение и изкуствен интелект могат да се използват за предсказуема поддръжка на различни процеси предварително.

- Интелигентно управление на паркирането: Събиране и анализиране на данни в реално време от сензори и други свързани устройства, за да предоставят ценна информация за наличието на свободни паркоместа.

- Интелигентно управление на трафика: Използването на ефективен анализ на данни може да помогне при наблюдението и управлението на трафика в реално време, за да се избегнат задръствания. Освен това могат да се изпращат известия в реално време до движещите се превозни средства, относно състоянието на паркиране, маршрути и др.

- Автоматизирано събиране на пътни такси: Интелигентните решения за мобилност осигуряват безпроблемно плащане на пътни такси и улесняват автоматичните плащания.

- Интегрирани системи за издаване на билети: Концепцията „Мобилност като услуга“ осигурява интегрирането на местни услуги, като по този начин улеснява интелигентна система за издаване на билети за предоставяне на лесни и мултимодални услуги на гражданите.

- Интелигентно наблюдение и пътна безопасност: Камерите и другите устройства за сигурност, които са част от свързаната мрежа, помагат за наблюдение на състоянието на трафика, като по този начин повишават пътната безопасност.

Примери за умни транспортни технологии и връзката им с климатичните промени

Умният транспорт включва използване на технологии и иновации за управление на множество форми на транспорт по по-ефективни и устойчиви начини, като:

- използва най-добре наличния капацитет

- гарантира непрекъснати услуги за мобилност и

- насърчава възприемането на по-екологични и климатично ефективни опции.

Умните системи за управление на градския трафик имат потенциала да използват нововъзникващи технологии като свързани превозни средства, по-бърза свързаност, крайни компютри и IoT, за да осигурят по-ефективно управление на трафика и разпространение на информация между превозни средства, инфраструктура, пътуващи до работното място и системи за обществен транспорт, за да постигнат по-интегрирана, сплотена и устойчива транспортна екосистема, която е от полза за градовете на бъдещето.

Добър пример е Сингапур, където са идентифицирани няколко ключови решения, които преодоляват предизвикателствата пред мобилността и отговарят на настоящите и бъдещите транспортни нужди на градовете. Те включват унифицирано управление на градския трафик и магистрали, интелигентно кръстовище, управление на автопарк на обществения транспорт и интелигентни паркинги.

В Барселона съществува система за паркиране, в която сензори измерват наличността на свободни места в паркингите, за да таксуват тарифи, базирани на търсенето и предлагането в реално време. Освен това, мрежа от сензори в уличното осветление измерва температурата, нивата на звука, замърсяването и трафика. По този начин се намаляват задръстванията в търсене на свободни места и се допринася за по-чист въздух, намаляване на парниковите газове и оптимизиране на температурата на въздуха в градската среда. 

Фигура 3. Умен транспортни технологии. Адаптирана от gbnrtc

В Япония например, услугата за споделяне на велосипеди е много добре разпространена и утвърдена, като позволява на гражданите да наемат велосипеди. Необходима е само предварителна регистрация и всеки гражданин може да наеме велосипед в съответната станция. Те са незабавно достъпни чрез ползването на официалното приложение. То позволява да се търсят близки велосипедни станции чрез карта и да има лесна и актуалната информираност за споделяне на велосипеди. 

Столичната администрация на Банкок се присъедини към кралската тайландска полиция, за да показва в реално време данни за прах във въздуха за PM 2.5 на умни дисплеи за трафик и билбордове, управлявани от администрацията и полицията. Качеството на въздуха се отчита от станциите за измерване разположени на 70 локации в града. 

Снимка 1. Умен дисплей за трафик и отчитане на качеството на въздух (PM2.5) в Pathum Wan District, Thailand. Източник: Лидия Витанова (Личен архив).

Какво се случва в България и има ли у нас умни транспортни технологии? 

В София може да бъде намерена услугата за споделени пътувания с електрически скутери. По този начин трафикът в централните части на столицата може да се намали поетапно. Това пък от своя страна позволява намаляване на използването на лични автомобили, благодарение на което се подобрява дълготрайно градския начин на живот и човешко здраве. Според „Столичен автотранспорт ЕАД“, в последните години 60% от автобусния парк на София е обновен с нови автобуси с най-високия екологичен клас ЕВРО 6. Целта е да бъдат придобивани и използвани все повече автобуси с нулеви емисии, както и да се избягва зареждането с нискокачествени дизелови горива.

Освен това, в София има изградена система за „умни светофари”. Тази система позволява, ако няма пешеходци, светлинната сигнализация да даде възможност на автомобилите да минават по-бързо. 

В услуга на софиянци е разработено мобилно приложение „транспорт при поискване” с динамични спирки. Чрез него може да се поиска транспорт, който да мине и да вземе пътника от дадена локация, което да доведе до оптимизацията на градския транспорт и на маршрутите, по които се движи и тяхното натоварване. 

В Стара Загора са въведени множество умни транспортни технологии като умни светофари, модерна билетна система и мобилно приложение “Градски транспорт Стара Загора”. Тези услуги са реализирани благодарение на проекта “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт – фаза 2” по оперативна програма “Региони в растеж 2014 – 2020”.

Относно електронните услуги в сферата на транспорта, в София и Пловдив има устройства за плащане чрез кредитни или дебитни карти. Във Варна пък са поставени нови валидатори към автобусите, които ще могат да четат QR код или баркод от всякакви устройства. Те дават възможност на пътниците да заплатят с безконтактна банкова карта, без инсталиране на допълнителни приложения.

В Добрич със съдействието на оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 бяха закупени електробуси, зарядни станции и трансформаторна машина. Има обновяване на инфраструктурата в града с ремонт на 30 спирки, с електронни информационни табла и камери за видеонаблюдение.

Бургас пък се фокусира над проекти, свързани със зелената енергия, включващи изграждането на станции за зареждане на електромобили и предвиждането на изграждане на станция за производството на зелен водород. 

В по-големите градове в България, мобилното приложение „Moovit” е добра възможност и улеснение за пътуващите да бъдат информирани за местоположението на градските превозни средства в реално време, ползвайки интерактивна карта. Тази функция е налична за всеки тип транспорт, който споделя GPS данни.

В момента се обсъжда и възможността за инвестиции в България за внедряването на интелигентни електромери, дигитална трансформация на мрежата, изграждане на пунктове за зареждане на електрически превозни средства и др.

За решаването на кои проблеми си струва да се работи?

Според световни класации, свързани с индекса на умни градове, в София е необходимо да се обърне внимание на следните проблеми, свързани с развитието на транспорта. 

- Задръстванията и незадоволителния обществен транспорт.

- Липсата на приложения за информираност на автомобилния поток, с цел намаляване на задръстванията, както и насочване към свободни места за паркиране, с цел пестене на време.

- Наем на велосипеди в различни райони в града и система, която да споделя потенциалните места за ползването им.

- Онлайн планиране и продажба на билети за улесняване ползването на транспорта.

- Градът и местното управление да предоставят информация за задръстванията чрез мобилни телефони и смарт приложения.

- Приложения за споделяне на автомобили за намаляване на задръстванията.

Според международния индекс TomTom, който измерва времето за пътуване, разходите за гориво и емисиите на CO2 в 56 държави на 6 континента, София е на 61-во място от общо 390 града. Времето за пътуване в София необходимо за изминаване на 10 км е 20 минути и 20 секунди за 2022 г., като се е увеличило с 10 секунди, спрямо предходната година. За сравнение, на първо място в класацията е Лондон с време за пътуване малко над 36 минути за 10 км за 2022 г. 

Друга класация нарежда София на 119-то от общо 183 места, показвайки нисък показател по отношение на устойчивостта и качеството на живот. Към факторите са включени управление, градско планиране, технологии, околна среда, международен профил, социално сближаване, човешки капитал, мобилност и транспорт и икономика.

В заключение, препоръчително е местното управление да наблегне в посока подобряване на инфраструктурата, интегрирането и използването на иновационни и нисковъглеродни технологии за оптимизиране на дейността свързана с проблемите на градската мобилност, енергийна ефективност, климатични условия и начин живот. И не на последно място е и работата по подобряване на информираността на гражданите, относно тези дейности и взетите решения, свързани с транспорта и умните технологии. 

Важно е и да се отбележи, че умният транспорт и технологиите към него са добър пример за това, как едно решение може да подобри комфорта и живота на хората и в същото време да бъде екологично – т.е. да води до ползи за климата, включващи намаляване на емисиите и замърсяване на въздуха, намаляване на ефекта от градски остров на топлина и оптимизиране на температурите на въздуха.

Автор: д-р инж. Лидия Витанова / Климатека

Д-р инж. Лидия Витанова е част от авторския екип на Климатека. Тя е доктор по климатология и инженер-еколог, активно занимаваща се в сферите на градския климат и топлинните острови, с екология и опазване на околната среда, възобновяема енергия и интелигентни технологии. Завършила е магистратура в МГУ Св. Иван Рилски, София, специалност “Екология и опазване на околната среда”. Защитила е докторантура в Цукубски Университет в Япония, специалност “Климатология”. Автор е на многобройни международни научни публикации, свързани с градски климат, моделиране и градско планиране. Участвала е като лектор в различни конференции в Европа, Азия и Америка. 

В публикацията са използвани материали от:

  1. Institute for Management Development, and Singapore University for Technology and Design (SUTD), 2021. Smart City Index [online]. Available from: https://imd.cld.bz/Smart-City-Index-2021 [accessed 01 January 2023]
  2. IESE Cities in Motion Strategies, 2022. Cities in Motion Index [online]. Available from: /https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0633-E.pdf [accessed 06 May 2023]
  3. Global fleet. These 10 cities defined smart mobility [online]. Available from: https://www.globalfleet.com/en/smart-mobility/global/analysis/these-10-cities-define-smart-mobility?t%5B0%5D=Connectivity&curl=1 [accessed 05 May 2023]
  4. Docomo. Bicycle sharing [online]. Available from: https://docomo-cycle.jp/?lang=en [accessed 05 May 2023]
  5. Столичен автотранспорт. Проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община [online]. Available from: http://www.sofiabus.bg/proekt-izplnenie-na-deinosti-za-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vzdukh-v-stolichna-obshchin [accessed 05 May 2023]
  6. National News Bureau of Thailand. Bangkok to display air pollution levels on traffic screens [online]. Available from: https://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG210205161357759 [accessed 05 May 2023]
  7. TomTom Traffic Index Ranking 2022 [online]. Available from: https://www.tomtom.com/traffic-index/ranking/ [accessed 15 May 2023]