През последните години сензорите, които могат да бъдат принтирани директно върху човешката кожа, се приближават все по-близо до комерсиалната реалност. Подобни изключително чувствителни технологии биха могли да имат всевъзможни приложения – от роботиката до медицината. Тяхното бъдеще обаче е възпрепятствано от методите за принтиране на електронните схеми. В момента принтирането на ел. схеми директно върху кожата изисква много топлина – нещо, което определено няма да е полезно за кожата ни.

Сега обаче изследователите вярват, че са открили решение на този проблем. Учени от университета Пен Стейт разработиха метод за създаването на високопроизводителни електронни схеми директно върху кожата без топлина. Тяхното проучване е публикувано в ACS Applied Materials and Interfaces.

Да, вече съществуват гъвкави схеми, които се използват за наблюдаване на нашето физиологическо състояние. Прилагането на тази технология върху кожата обаче все още е сериозен проблем за изследователите. Ако този процес се улесни и стане годен за масово приложение, той би могъл да прокара път за технологии, които да помагат на пациенти с най-различни състояния.

Традиционните методи за обвързване на компонентите в рамките на един сензор, наречени синтероване, изискват температури от порядъка на 300 градуса по Целзий, което ги прави абсолютно неприложими при човешката кожа.

„Очевидно е, че повърхността на кожата няма да може да издържи на толкова високи температури – казва проф. Хуаню „Лари“ Ченг от университета Пен Стейт. – За да заобиколим това ограничение, ние предлагаме използването на спомагателен за синтероването пласт – нещо, което няма да навреди на кожата и ще позволи на компонентите да се обвържат при по-ниска температура.

Новият пласт е създаден от калциев карбонат и алкохолна паста, която се среща в маските за лице. След като се нанесе върху кожата, процесът по синтероването преминава значително по-лесно и материалите могат да се обвържат помежду си без необходимостта от екстремна топлина. Нещо повече – самите материали са рециклируеми и могат да бъдат премахнати само с гореща вода.

“Могат да бъдат рециклирани, тъй като премахването не наранява устройството – казва Ченг. – И най-вече – премахването не наранява и кожата. Това е особено важно при хората с чувствителна кожа, например възрастните и бебетата. Устройството може да се използва, без да е в тежест нито за хората, нито за околната среда.“

Според учените тези сензори могат да следят „температурата, влажността, нивата на кислород в кръвта и производителността на сърцето“ и да предават данните по безжичен път до дадена мрежа. Нещо повече – Ченг вече планира да адаптира новата технология по такъв начин, че да следи за симптоми на COVID-19.

Източник: IFLScience