Необозначени гробове, като тези, в които са погребани жертви на убийства, и към които са били положени усилия, за да бъдат скрити, може да станат значително по-лесно откриваеми, благодарение на използването на специална археологическа апаратура, наречена Лидар. Учени са установили, че скритите гробове могат да се засекат като изпъкнали над земята, но само с лазерна техника, а не с конвенционалните методи на измервания. “Необозначените гробове обикновено са много трудни за откриване, защото техните повърхности са покрити с листа или с органични отпадъци в горските местности. Често върху тях порастват растения, падат сухи листа, или останки от кори и клонки. Опитите за скриване на гробовете често използват техники, които мимикрират естествените процеси в природата”, обяснява един от учените, които са установили ползата от техниката на Лидар в криминалистиката.

Лидар, който използва специално конструиран лазер, може да “надникне” под покривката, която скрива местата. Апаратурата е била използвана с голям успех в археологията, където е успяла да открие няколко древни града, заровени под пясъците на времето.

Science Alert