Знаете ли, че туканът е всъщност кълвач? Да, туканите са сред най-големите представителите на кълвачите. Името си получава от орнитолозите, които остават впечатлени от особения му вик.

Туканът е дружелюбен, пее много силно и пребивава предимно във високите върхове на дърветата в тропическите дъждовни гори. Въпреки че изглежда внушителен за птица, всъщност е доста лек, което се дължи на порестата структура на тялото му. Живее до 40 години.

Разбира се, най-впечатляващото у него е клюнът – силен, цветен, красив и огромен, но също лек. Той може да достигне до половината от размера на тялото на птицата. Туканът се нарежда сред птиците с най-големи клюнове в света. Тук идва и основната разлика с кълвачите – клюнът на тукана не е толкова здрав и не е пригоден за създаване на изкуствени кухини (хралупи), затова е принуден да се задоволява с вече готови жилища – и съответно да се нанася там. Веднъж установили се в хралупа, рядко слизат от клоните, защото окраската им е такава, че се слива с дърветата, като по този начин се предпазват от неприятели.

Заради големината на клюна си туканите се хранят по особен начин: след като откъснат плод, те го подхвърлят и вдигат нагоре човка, така че храната достига направо до глътката. Клюнът му служи като захващащи клещи, с които набавя храната си, състояща се предимно от плодове и горски зрънца. Храни се също с дребни жаби, малки змии и гущери, паяци, яйца на други птици.

В Централна и Южна Америка съществуват над 40 вида тукани, като всеки вид се различава от останалите по цвета на клюна. Тъй като отстрани е назъбен, е отлично оръжие срещу хищните птици, само срещу орела харпия е безсилен.

Докато спи, туканът поставя клюна върху гърба си.