Броят на дърветата, покриващи обширна площ от Африка на юг от Сахара, е установен за първи път благодарение на метод, съчетаващ сателитни наблюдения и изкуствен интелект, който може да подобри опазването на тези "въглеродни кладенци", предаде Франс прес, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. Nature.

Предишни изчисления са надценили складирането на въглерод, обясняват изследователите, чието пресмятане може да се окаже решаващо в борбата срещу опустиняването.

Според настоящото изследване върху ивица суха земя, покриваща площ от близо 10 милиона квадратни километра от Атлантическия океан до Червено море, която е с приблизителните размери на Китай, има 9,9 милиарда дървета. За сравнение - броят им в Амазония е 400 милиарда. 

В сухите зони дърветата съхраняват въглерод много по-дълго от тревните и други растителни видове в региона, въпреки че, разглеждани поотделно, те складират относително малко.

В изследвания регион дърветата могат да съхранят общо 0,84 милиарда тона въглероден еквивалент, изчисляват изследователите. За сравнение - френските гори задържат около 2,4 милиарда тона, пише БТА. Учените са използвали изкуствен интелект, за да анализират повече от 300 000 сателитни изображения с висока разделителна способност и да определят покритата с листа повърхност на всяко дърво в сухите зони.

"Методът ни дава сведения за въглеродния цикъл и за количеството въглерод, което дърветата складират и което смекчава климатичните промени", казва водещият съавтор на изследването Комптън Тъкър. 

Данните представляват първа стъпка към разработването на по-добри политики за защита, чрез подобряване на мониторинга на програмите за опазване на горите от страна на учените и тези, които инвестират в проекти за въглеродни кредити.
       
"В зеленото финансиране има много пари, предназначени за избягване на обезлесяването, които не са използвани поради липсата на система за проверка", казва Филип Сие, изследовател във френската Комисия по атомна енергия и алтернативни енергии (CEA), участник в изследването.  

Авторите възнамеряват да усъвършенстват инструмента, като включат характеристики на ствола на дървото, които трябва да предоставят по-подробни данни за неговата възраст и височина - параметри, оказващи влияние върху съхранението на въглерод.

Същата методология може да се използва в други сухи райони, включително Австралия, западната част на САЩ,  Централна Азия, както и в помощ на проекта "Великата зелена стена", който има за цел да възстанови саваната, пасищата и земеделските земи в Сахел.