Учени от университета на Абърдийн, Шотландия, са установили, че обикновеният мъх може да се използва за наблюдение на нивата на замърсяване на въздуха в градска среда, пише сп. Frontiers in Geochemistry.

За целите на изследването специалистите са анализирали проби от мъх от паркове и други обществени пространства в Абърдийн. Събраните проби са изследвани за полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) - един от най-често срещаните атмосферни замърсители. Някои ПАВ имат силни канцерогенни свойства, а също така могат да бъдат мутагени и да нарушат нормалното вътреутробно развитие.

Тъй като мъховете получават вода и хранителни вещества директно от въздуха, а не от коренова система, те ефективно събират атмосферните замърсители.

Експериментът показва, че по желание всеки жител на града може лесно да събира мъхове и да ги използва за оценка на наличието на полициклични ароматни въглеводороди. Това позволява на учените любители да играят важна роля в наблюдението на качеството на въздуха в градовете по целия свят.

"Едно от най-интригуващите открития се оказаха различията между населените места. Макар да очаквахме крайпътните мъхове да съдържат значителни нива на ПАВ, същото важи и за жилищните квартали след възобновяването на туристическата активност след пандемията", пишат авторите на изследването.