Изглежда и слоновете имат собствен език. Според проучване, озаглавено Elephant Listening Project, те си общуват посредством поредици от звуци със свръхниски честоти. За да достигнат до тези заключения, учените анализират 300 000 часа аудио, включващо звуци, издавани от голямото животно, и записано от свръхчувствителни инфразвукови микрофони, скрити в дърветата на африканските гори. 

„Тайните“ звуци са едно от най-интересните открития на изследователския екип. Честотата им е толкова ниска, че не могат да се доловят от човешко ухо, но се разпространяват на няколко километра разстояние. Учените са установили, че слониците са много по-активни в комуникацията с тези звуци в сравнение с мъжкарите, които често стоят отстрани и наблюдават. 

Понастоящем има около 100 000 горски слона, като броят им е намалял пет пъти от 1993 година насам. Главната причина за свиването на популацията е бракониерството. Цената на слоновата кост е висока, което прави животните обект на нападения.

Записите на ELP са направени в дъждовните гори в рамките на шест месеца, без наличието на човешко присъствие. Проектът се фокусира върху събирането на звуков материал, но учените са монтирали и инфрачервени камери, за да наблюдават поведението на словете. Изследователите се надяват да използват системата от записващи устройства и като алармена система, насочена срещу бракониерите.