Със сигурност е известно на всички, че динозаврите са имали много зъби в устата си. Все пак нека уточним, че под понятието „зъб“ в случая се разбира не само костните израстъци в устата, но също така шипове и костни издатини, които са изпълнявали същата функция. В такъв случай немалка част от динозаврите са имали около и над 500 зъба.

Видът динозаври с най-много зъба в устата си са хадрозаврите, известни още като динозаврите с патешка човка. Това са тревопасни динозаври, живеещи на стада и вървящи изправени на два крака.

Те са живели преди около 95 милиона години и са разполагали с цели 1000 кътника. С тяхна помощ безпроблемно са можели да раздробяват храната си, която е била само растителна. По-интересното е, че когато зъбите им се износвали, били заменяни от нови.

Най-вероятно не са използвали зъбите си само за прехрана, но и за да отблъскват с тях враговете си.