Качеството на въздуха през тази седмица в Южна Европа, особено в Испания, е повлияно от голям пренос на прах от Сахара, започнал през уикенда, съобщи  европейската обсерватория "Коперник", цитирана от АФП.

"Този прах оказва влияние върху качеството на въздуха в по-голямата част от Западното Средиземноморие, особено в Испания, където се очаква нивата на праховите частици с диаметър по-малък от 10 микрометра (PM10) да бъдат високи в по-голямата част от страната, с пик на 11 юли", се казва в бюлетина на службата за наблюдение на атмосферата на програмата "Коперник".

Тези прогнози засягат също части от Италия и Южна Франция, пише БТА. "В най-силно засегнатите региони фините прахови честици PM10 ще надхвърлят 24-часовия среден праг на експозиция от 50 хг/м3 , установен за Европейския съюз за този вид замърсител", обясняват от "Коперник". "Преносът на прах над Испания съвпада с горещата вълна, която засяга страната, като и двете явления се подхранват от топлия въздух от Сахара".

Освен че оцветява небето в оранжево или червено, този прах от пясъчните бури в Северна Африка може да повлияе на човешкото здраве, като влоши дихателните или сърдечносъдовите проблеми. Той намалява и ефективността на слънчевите панели. 

Тези пясъчни мъгли обаче са по-малко токсични от ултрафините частици, образувани от пътния трафик, изгарянето на дърва, въглища или пожари.

Според Световната метеорологична организация (СМО) пясъчните и прашните бури засягат предимно хората, живеещи в сухите или полусухите райони на Северна Африка, Арабския полуостров, Централна Азия и Китай, като представляват "сериозна заплаха за здравето".