Островите са изправени пред прекомерно високи разходи за електроенергия, когато внасят изкопаеми горива, и освен това са сред най-уязвимите региони от покачване на морското равнище, суши и наводнения. Новаторската екипна работа ги извежда бързо по пътя към 100% енергийна независимост – а това е зеленият път.

Около 11 000 острова на планетата имат постоянни обитатели, а 2400-те острова на Европа са дом за 16 милиона души. Физическото им отделяне от сушата

създава значителни проблеми, когато става въпрос за редовно снабдяване с неща, които останалите хора често приемаме за даденост — от питейната вода до енергията за захранване на домовете и предприятията.

CO2 от производството на електроенергия обаче трябва да се намали, за да бъдат постигнати целите на ЕС в областта на климата за намаляване на емисиите на парникови газове най-малко с 55% до 2030 г. и постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Европейските научни изследвания и иновации подпомагат новите революционни технологии и устойчиви решения, за да се осъществи това.

Как е възможно да се установи енергийна самостоятелност, която едновременно да запазва бъдещето на островите и да постига свързаните с климата цели? Вятърът духа, слънцето грее, а вълните плискат бреговете им. Овладяването на тези възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) има огромен потенциал за намаляване или премахване на нуждата от енергия, получавана от изкопаеми горива.

Чисто електричество от островите, за островите

Начините, по които островите могат да правят промени, за да преобразят енергетиката си, са почти толкова разнообразни, колкото и самите те. Европейските острови дават своя принос в иновациите, които засягат всички и привличат вниманието на целия свят.

Остров Ере в Дания, със своите ярко боядисани къщи и калдъръмени улици, отдавна върви към пълен преход към ВЕИ, заемайки първо място в конкурса на ЕС „ВЕИ-отговорен остров“, за цялостни постижения в местни инициативи, свързани с възобновяемата енергия.

Според Халфдан Абрахамсен, ръководител „Медии и информация“ в Ærø EnergyLab [„Ере Енерджи Лаб“], в момента островът редовно произвежда повече енергия със своите ветроенергийни паркове, отколкото потребява – около 125% до 140% годишно. Местните топлоцентрали, интегрирани с резервоари за топла вода, разчитат на слънчевата енергия, термопомпи, биомаса и биогорива, за да осигурят 70% от потребностите на острова от отопление.

На по-малките и по-изолирани острови да си „извън енергийната мрежа“ може да изглежда като мечтана ваканция за заетите градски жители, но за местните хора това означава енергийна изолация, която затруднява получаването на питейна вода. Тези острови могат вече да вземат пример от втория най-малък остров от Канарските острови, Ел Йеро, който също получи награда „ВЕИ-отговорен остров“, подобно на Ере.

„Делът на обезсоляването на морска вода и водоснабдяването в годишните енергийни потребности на Ел Йеро надхвърля 40% и това всъщност дава тласък за разработването на вятърната водноелектрическа централа в рамките на проекта 100%RES-EL HIERRO“, пояснява Сантяго Гонзалес, главен изпълнителен директор на дружеството Gorona del Viento El Hierro, което експлоатира, управлява и поддържа централата.

Когато ветровете духат, те задвижват турбината за производство на електричество. Излишната вятърна енергия се оползотворява за изпомпване на водата от по-нисък резервоар към по-висок, който е в готовност за използване на гравитацията за генериране на енергия дори когато вятърът стихва. Централата ще може да покрива до 70% от годишните енергийни потребности на острова, като дори е осигурявала 100% в 25 последователни дни!

Хибридни технологии като тези, при които се намират начини за натрупване на „запаси“ в периоди на излишъци, повишават потенциала на непостоянните ВЕИ. Малкият гръцки остров Тилос оползотворява този потенциал в новаторска хибридна електроцентрала, която се състои от вятърна турбина, малък фотоволтаичен (PV) парк и система от акумулатори. Тя е първата по рода си в Гърция и една от първите в Европа. Тези и други постижения са му донесли три европейски награди и награда „ВЕИ отговорен остров“.

Според Евстатиос Контос, генерален секретар на остров Тилос, преди проекта TILOS, започнал през 2015 г., е имало шепа частни фотоволтаични инсталации. Няколко години по-късно на острова се гордеят с напълно функционираща хибридна електроцентрала, която може да осигурява около 50% до 60% от нужната енергия дори и в година с по-тихо време. През някои зимни месеци островът изнася излишната чиста енергия към съседни острови.

Повече от производство на енергия

Съществува повече от един начин да се подкрепи преход към чиста енергия, а с многостранния си подход островите са водещи в тази сфера.

„Успехът на TILOS ни вдъхнови да разширим обсега на производството на чиста енергия, мерките за икономия на енергия и интелигентното енергийно управление в области, включващи общественото осветление и управлението на водопроводната мрежа. Добавихме също така стандартна и фотоволтаична зарядна станция за електрически превозни средства. Въглеродната неутралност е крайната ни цел в близко бъдеще“, добавя Контос.

Транспортът наистина има основен принос за водещите до изменение на климата емисии, но островите напредват и в тази област. Ере насърчава електрическите превозни средства и намали емисиите от автобуси с 40% посредством слънчеви панели и „течни горива от газ“. Под безплатни автобусни превози се подразбира, че екологичните автобуси сега превозват пет пъти повече хора, с което значително се намаляват разходите за поддържане и разширяване на пътната мрежа и замърсяването от леките автомобили.

И няма да чуете звук или да усетите мирис от „Елън“ в датските морета. Изцяло електрическият ферибот на Ере – „Елън“, е най-големият в света и е разработен в рамките на проекта E-ferry.

В изграждането на екологична устойчивост трябва да се включат всички

Участието на общността е призната предпоставка за дългосрочен успех и докато това важи навсякъде, на малките острови то дори е по-важно.

Кооперативите са традиция за Дания – от първата кооперативна мандра, създадена от датски фермери през 1882 г., до най-старата в света вятърна турбина (на 43 години и все още работи!), разработена от датски учители.

Първият ветроенергиен парк на Ере, собственост на общността, е създаден през 1985 г., като ветроенергийните паркове на острова продължават да бъдат нейна собственост. По същия начин местните топлоцентрали са частни дружества, собственост на кооперативи. Абрахамсен отбелязва: „Когато се включите към една от трите местни топлоцентрали, по подразбиране трябва да си купите дял. Опитът ни показва, че когато местните хора имат собственост в тези начинания, те ги приемат и показват с ентусиазъм. „Не и в задния ми двор“

е израз, известен на всеки, опитал да построи вятърна турбина или да изгради слънчева централа — собствеността на местни хора смазва колелата на промяната.“

Гонзалес се съгласява: „В края на краищата промените от полза за гражданите благоприятстват приема и подкрепата. Пунктовете ни за зареждане на автомобили са безплатни, а част от спестяванията от вятърната водноелектрическа централа преминават в островните жители под формата на субсидии за покупка на електрически превозни средства или домашни фотоволтаични системи.“

Богатата традиция на обитателите на Тилос за прогресивни нововъведения играе значима роля за успешното преобразяване на острова. Тилос не е единственият: проучване на 15 острова в Егейско море, извършено по проекта, показва, че почти 75% от жителите им подкрепят прехода към енергийно бъдеще, следващо модела на Тилос.

Планиране на успеха

Да се реши какво и как да се направи не е толкова просто, както може да изглежда от показаните тук успехи. Тъй като бъдещите сценарии трудно може да се изследват, а стратегиите трудно се съгласуват, по проекта INSULAE е разработен новаторски инструмент за инвестиционно планиране за островите, предлаган като „софтуер като услуга“.

„Инструментът за инвестиционно планиране дава надеждни данни от сценарии, включващи екологосъобразни варианти, пригодени към отделния остров и с дългосрочен план, стъпка по стъпка“, казва Жан Фоке, продуктов мениджър в Artelys. Той също така е комуникационен инструмент, който помага за споделяне на визии за бъдещото с по-голяма аудитория, за да се получи разбиране от всички.

Как островите превръщат своите планове за действие в действия? „Механизмът за европейските острови – NESOI [„Нови енергийни решения, оптимизирани за островите“], осигурява на място професионална техническа помощ за местните органи и частни организации, като например енергийни анализи, бизнес и финансово моделиране, определяне на процедури за обществени поръчки и др. Идеята е да се даде възможност за действие на субектите на островите чрез изграждане на капацитет и създаване на контакти“, пояснява Андреа Мартинес – заместник-управител на Sinloc и координатор на проекта NESOI.

Подкрепата по NESOI е предназначена за всичките 2400 обитаеми острова на Европа, а екипът има готовност да инвестира общо 6,2 милиона евро. Всеки бенефициер ще получи безвъзмездни средства до 60 000 евро и допълнителна техническа помощ на място от екипа експерти на NESOI на стойност 60 000 евро.

Първата открита процедура по Механизма през октомври 2020 г. доведе до одобрение на 28 проекта, от които се очаква да елиминират около 300 000 тона емисии от въглероден диоксид годишно. Втората покана за финансиране ще бъде стартирана през октомври 2021 г.

NESOI осигурява дългосрочната жизнеспособност на проектите, като се избират онези, които могат да поддържат положителна рентабилност при среднорискови до нискорискови инвестиции, но за финансиране могат да кандидатстват проекти на всички етапи на развитие. Заинтересованите страни могат да проверяват уебсайта на NESOI и да се абонират за бюлетина на NESOI за актуална информация.

Мартинес добавя: „Навярно най-впечатляващият резултат от проекта NESOI е, че след успеха на първия конкурс първоначално планираните инвестиции от 100 милиона евро се увеличиха почти 10 пъти, като новата прогноза е за близо 1 милиард евро.“

Набиране на скорост и задаване на темпото

Преходът на Европа към чиста енергия набира скорост, като островите са в челните редици на тази тенденция. Леон Нилсен от CIRCE, и мениджър на проекта INSULAE, го поставя в глобален контекст: „Има тенденция подобренията на инфраструктурата и промените в обществото да се случват едновременно, което създава цикъл на положителна обратна връзка — обществата се възползват от поддържане на екосистемите, „екологосъобразните качества“ подобряват островите за гражданите и посетителите, а местната икономика и местното население биват съживени, което мотивира допълнителни действия – с надеждата същото да важи и за континента, тъй като енергията е глобален проблем, изискващ глобални действия.“

Изследването в тази статия е финансирано от ЕС. Тя е публикувана първоначално в Horizon, списанието за научни изследвания и иновации на ЕС.