Както без съмнение знаете, котките са опитомени от човека преди около 10 000 години. Изследване обаче установява, че вследствие на това техните мозъци са се смалили значително – откритие, което би могло да хвърли повече светлина върху начина, по който животните се адаптират към редовните грижи на човека.

Изследователите сравняват размера на черепите (индикатор за размера на мозъка) при оптиомените (Felis catus) и дивите котки от Европа и Африка. Генетични проучвания показват, че последните са предците, от които домашните котки са еволюирали.

Екипът също така проучва хибридите между диви и домашни котки и открива, че размерът на техния мозък попада по средата между стойностите на останалите две групи. Това само по себе си е още еднаиндикация, че именно опитомяването е провокирало промяната.

„Нашите данни показват, че действително домашните котки имат по-малък черепен обем (което означава и по-малък мозък) спрямо европейската дива котка (Felis silvestris) и африканската дива котка (Felis lubica) – дивият потомък на домашната“, пишат изследователите.

Откритията им потвърждават по-стари проучвания по темата. Учени изследват размера на котешкия мозък още от 60-те и 70-те години на миналия век. Освен това тази тенденция опитомените животни да имат по-малки мозъци спрямо дивите си събратя се наблюдава и при овцете, животните и зайците.

Изследването е публикувано в Royal Society Open Science.

Източник: Science Alert