Ако в часовете по зоология в училище ви бяха говорили малко повече за многобройните куриози от животинското царство, със сигурност щеше да е любимият ви предмет. За щастие има телевизия и интернет, които запълват тази празнина!

Ние също ще се постараем да обогатим знанията ви, като ви представим тези 8 любопитни факта, които със сигурност ще ви изненадат!

1. Необикновена и интелигентна техника на ловуване

Наскоро австралийски зоолози откриха, че някои видове птици, сред които чучулигарът, са способни да подпалват шубрака в близост до гнездата на плячката си, например на гризачи. По този начин принуждават жертвите си да излязат на открито, за да ги хванат по-лесно. Не е ли невероятно?

2. Каква роля изпълнява специалната окраска на зебрата?

Няма единна теория, разясняваща характерното черно-бяло одеяние на зебрата. Но според едно изследване, публикувано в Джърнъл ъф Експериментъл Байолъджи, обяснението би могло да е следното: Начинът, по който тази козина отразява светлината, изнервя много насекоми и ги държи надалече – най-вече щръклиците.

3. Акула, която не убива

Тя може да достигне 12 метра на дължина и е вторият по големина морски обитател след кита. В пастта й би могъл да се побере цял човек.  Въпреки това Cetorhinus maximus или слонската акула се храни изключително само с микропланктон!

4. Жабата от горите на Северна Америка изпада в зимно вцепенение

За да преживеят суровата зима на Аляска и Канада,  дървесните жаби са развили способността да събират урина и да преобразуват гликогена от нея в големи количества глюкоза, с която се хранят през четириседмичния период на замразяване. Защото при екстремните условия, в които живеят, 65 процента от телесната им вода се превръща в лед! Щом настъпи пролетта, жабата „възкръсва“ – отначало започва бавно да се размразява, след което отново става активна!