Между 2005-та и 2019-та енергийният дисбаланс почти се е удвоил, сочи ново изследване. Земният енергиен бюджет може да бъде разгледан като количеството слънчева енергия, което планетата ни получава от Слънцето (абсорбирана в атмосферата и повърхността) спрямо количеството термална инфрачервена енергия, която Земята излъчва впоследствие в космоса. Парниковите газове влияят активно на всичко това – те улавят повече енергия и повишават средните температури на планетата, което създава неравенство в енергийния бюджет.

В момента енергийният дисбаланс е 0,3 процента, което означава, че Земята приема повече топлина, отколкото излъчва в космоса.

NASA и Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) измерват този бюджет по различни начини. NASA използва своите сателитни сензори CERES, които предоставят глобална картина на енергийния бюджет, докато NOAA – Argo, множество позиционирани из океаните сензори, които следят колко бързо се затоплят океаните. 90 процента от излишната енергия в енергийния дисбаланс се абсорбира от океаните. Ето защо подходът на NOAA е наистина важен.

Новите открития, публикувани в Geophysical Research Letters, комбинират тези два подхода и показват, че двете агенции достигат до едни и същи заключения. Нещо повече – увеличението на въглеродният диоксид, метанът и други опасни газови емисии пленява топлина в нашата атмосфера и улавя радиация, която иначе би избягала в космоса.

„Двата особено независими начина за следене на промените в дисбаланса на земната енергия достигат до сходни заключения и показват една много голяма тенденция, а това ни вдъхва увереност, че ставаме свидетели на истински феномен, а не на инструментален артефакт – казва водещият автор на проучването Норман Лоеб от изследователския център „Лангли“ на NASA. – В известен смисъл тенденциите, които открихме, са доста притеснителни.“

Източник: NASA/Tim Marvel

Ефектът на човешката активност върху енергийния бюджет е известен като антропогенно принуждаване – той е основният ефект, задвижващ драматичните промени, които наблюдаваме в климата на планетата. Изследователите обаче отбелязват, че по време на периода на проучване природата не ни е помогнала особено, тъй като Тихоокеанското десетично колебание се е променило от студена към топла фаза, което е засилило енергийния дисбаланс.

„Най-вероятно всичко е смесица от антропогенно принуждаване и вътрешна променливост – допълва Лоеб. – И през този период и двете предизвикват затопляне, което довежда до сравнително голяма промяна в енергийния дисбаланс на Земята. Магнитудът на увеличение е безпрецедентен.

За да ни помогне да разберем по-добре какво точно количество Земята е абсорбирала през последните 14 години, Грегъри Джонсън от NOAA казва, че то се равнява на 7,67 млрд. души, използващи 20 електрически чайника едновременно ,или на 4 детонации в секунда на атомната бомба над  Хирошима.

Източник: IFLScience