Видеото е част от лекция „Екологични въздействия от изменението на климата“ – Анализ на последствията от промените в климата: затопляне на сушата и океаните, екстремни метеорологични явления, засушаване, наводнения, повишаване на морското равнище, топене на ледове, загуба на биоразнообразие и др.

Снимка: Vladimir Melnik / Shutterstock

В този урок ще видим разликите между ледената покривка и ледените шапки, техните отстъпления и свързаните въздействия. Ще продължим да изследваме пермафроста в неговото постепенно и рязко размразяване и ще проверим какво казва докладът на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC) при температура от 1.5°C за вечната замръзналост и топенето на ледници, сравнявайки сценариите при 1.5°C и 2°C.

Източник: Климатека