По поречието на Амазонка от векове се носи легендата за риба, която се вмъква в пикочните канали на къпещи се мъже и жени, особено в момента, в който уринират във водата. Веднъж щом се озове там, единственият начин да бъде отстранена е чрез пълна ампутация на пениса – нещо, което трябва да се случи максимално бързо, преди малкият нашественик да изяде вътрешните лигавици или да снесе яйца в пикочния мехур.

Звучи ужасяващо, но дали наистина нещата стоят по този начин? Дали тази „риба вампир“, наричана още кандиру, е нещо, от което наистина трябва да се притесняваме?

Какво представлява „рибата пенис“?

Първата улика, че нещо не е наред с тези истории, откриваме във факта, че първите европейци, описващи животното, не могат да постигнат консенсус по отношение на неговия външен вид.

„Таксиномията на южноамериканските сомове е сложна, многократно преразглеждана и, изглежда, често противоречива – обяснява Ирмгард Бауер, старши лектор в университета „Джеймс Кук“, в научен доклад от 2013 г., посветен на този полумитичен ихтиоид. – Проблемът се усложнява допълнително от факта, че поради липсата на референтни трудове изследователите кръщават индивидуално видовете, на които се натъкват. Често не е ясно дали говорят за една и съща риба, особено когато описанията и размерите на рибите варират изключително много – продължава тя. – Като се има предвид фактът, че много от видовете са изключително сходни, а ранните изследователи не са разполагали с подходящия инструментариум, който да им позволява да ги разграничават, не е изненадващо, че помежду им съществува разногласие… Обикновено екземплярите се поставят в какъвто съд имат под ръка и те се влошават до такава степен, че въобще не могат да бъдат типизирани.“

Кандиру определено е истинска риба – тя е тип сом. Обикновено екземплярите са изключително малки (което е разбираемо, когато твърдиш, че подобно нещо може да се вмъкне в човешкия пенис). Обикновен достигат до 17 см дължина (без опашката). Конкретният вид кандиру, определян като „риба пенис“, е Vandellia cirrhosa. Той е още по-малък – не повече от 3-5 см дължина.

Да, репутацията на тази риба не е сред най-добрите – тя се води паразитна и се прехранва, като се вмъква в хрилете на други риби (предимно други сомове) и се храни с кръвта им. За да се прикрепи към тях, тя използва шиповете по собствените си хриле.

Може ли кандирата да се вмъкне в пикочния ми канал?

Краткият отговор – почти със сигурност „не“.

Съществуват няколко проблема, свързани с тази идея, и те варират от „умерено подозрителни“ до „крайно нелепи“. Да видим кои са те…

„Като се има предвид този предполагаем ненаситен навик на малката риба, географският размер на нейния хабитат и значителният брой хора, живеещи по речната система, не трябва ли вече да разполагаме с поне няколко потвърдени случая в медицинската литература?“, пита Бауер.

Има резон в тези думи – почти всички „доказателства“ за предполагаемите прониквания на кандиру в пикочния канал са от пътешественици от 19. и 20. век. По-голямата част от тях пък водят началото си от съмнително преведени сведения, получени от местните хора, които (нека си го кажем директно) вероятно са имали доста добри основания да искат всички тези европейци да си тръгнат (или най-малкото – да престанат да уринират в реката им).

На всичкото отгоре, казва Бауер, съществуват доста примери за хора, от които човек би очаквал най-малкото да споменат за съществуването на риба, нападаща вашия пенис – те обаче въобще не я коментират. Такива са викторианските пътешественици Александър фон Хумболт и Алфред Ръсел Уолъс – и двамата прекарват години наред в тропическите гори на Южна Африка и нито веднъж не споменават кандиру. Хенри Уолтър Бейтс пък, който придружава Уолс по време на неговото проучване на района, пише, че местните са същински амфибии. Ще се съгласите, че това доста изненадващ начин на живот за хора, които твърдят, че са притеснени от съществуването на риба, която може да се промъкне в пикочния канал.

Как стоят нещата от биологична гледна точка? Представете си, че сте миниатюрна рибка, която е свикнала да странства из обширните простори на Амазонка или Рио Негро. Изведнъж се озовавате в човешкия пикочен канал, чийто диаметър е по-малък от 8 мм. Тук прясна вода няма. Просто забравете – няма да можете да си проправите път до пикочния мехур, като махате трескаво с опашка, и да започнете да се възпроизвеждате. След броени минути просто ще умрете.

Хубаво, но вероятно ще кажете, че сайта, на който сте попаднали, твърди, че рибата се привлича от миризмата на урината. Всъщност не е така.

„През 1829 г. немският биолог и изследовател Карл Фридрих Филип фон Мартиус… развива хипотезата, че миризмата на урината привлича кандиру, тъй като основната плячка на рибата отделя урея от своите хриле – гласи доклад, публикуван през 2015 г. в Journal of Urology. – Скорошни изследвания обаче показват, че рибата ловува посредством своето зрение и не се привлича от човешката урина.“

И за финал… най-важното. Просто е невъзможно една риба да яхне струята на вашата урина и се вмъкне в пикочния ви канал. В случая не става дума, че не разполагаме с подобни сведения – това буквално е невъзможно. „По време на експедиция през… 1855 г. местен рибар казва на френския натуралист Франсис Кастелно, че кандиру „изскача от водата и прониква в пикочния канал, като се изкачва нагоре по протежението на струята“, отбелязват специалистите в Journal of Urology. „Тези твърдения… противоречат на законите на физиката“, казват още те.

Източник: IFLScience